...

Prestiżowe odznaczenie Ministra Sportu i Turystyki

PRESTIŻOWE ODZNACZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od lat zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach i jest w gronie najlepszych uczelni kształcących kadry dla branży turystycznej. Dodatkowym powodem do satysfakcji jest wyróżnienie WSTiE Odznaką Honorową Za Zasługi dla Turystyki przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki.

Nagrodę odebrał Rektor prof. Janusz Sondel podczas uroczystej gali z okazji małopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że WSTiE była jedyną instytucją edukacyjną w gronie wyróżnionych.

Odznaczenie jest nadawane w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Działania, które zostały zauważone i docenione to: zaangażowanie w kształcenie profesjonalnej kadry dla sektora turystycznego, promowanie walorów turystycznych regionu i kraju, udział w wielu ważnych projektach naukowo-badawczych, również międzynarodowych, współpraca z biznesem turystycznym w Polsce i na świecie.

Prestiżowe ministerialne wyróżnienie na progu nowego roku akademickiego jest powodem do dumy, ale jednocześnie zobowiązuje do dalszej efektywnej pracy. Uczelnia nie boi się podejmowania nowych wyzwań, gdyż wielokrotnie udowodniła, że ciekawe inicjatywy to jej duży atut.