...

Władze uczelni

Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi.                    

Odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie WSTiE i najwyższą jakość kształcenia.

Nadzorują pracę wszystkich działów i struktur uczelni.

Decydują o programach studiów i doborze kadry dydaktyczno-naukowej.

Zapewniają nowoczesną infrastrukturę i wyposażenie uczelni.

Zarządzają relacjami z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni.

Nawiązują współpracę międzynarodową.

Dbają, by WSTiE była rozpoznawalną marką na rynku szkolnictwa wyższego.

Często pracują nawet wtedy, gdy gasną ostatnie światła w salach wykładowych.