Uczelniane spotkanie wigilijne 2022

WSTiE > Aktualności > Uczelniane spotkanie wigilijne 2022

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jak co roku miała zaszczyt zaprosić swoją akademicką społeczność na wyjątkowe spotkanie wigilijne. W niezwykłej atmosferze braterstwa i serdeczności, a także w nastrojowym blasku świec, zebrani podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia pokoju, zdrowia i poczucia spełnienia.

Spotkanie wigilijne w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii było wyjątkową okazją do spotkania władz, wykładowców i studentów w nieco innych niż zwykle okolicznościach. Uroczystość poprowadzili studenci WSTiE: Kacper, Karolina, Nazar i Valeria. Karolina rozpoczęła recytację, podczas której opowiedziała o znaczeniu Bożego Narodzenia dla Polaków, o tradycji łamania się opłatkiem oraz symbolice czuwania przy narodzonym dzieciątku.

Następnie Valeria zaprosiła wszystkich do wspólnego, metaforycznego wędrowania do Betlejem, by powitać narodzonego króla. Jak zauważyła, jego obecność w skromnej stajence powinna przypominać nam, że nie trzeba mieć wszystkiego, by być szczęśliwym.

Nazar przypomniał z kolei o tym, że Boże Narodzenie jest świętem człowieka, a każdy z nas jest ważny i niepowtarzalny, zasługując na miłość, szacunek i pomoc.

Nawiązań do pokoju – zarówno tego w sercu, jak i tego w otaczającym nas świecie – nie zabrakło także podczas przemówień. Wygłosili je Rektor dr Marek Łabaj, prof. WSTIEKanclerz WSTiE Maria Grzechynka, a także Pełnomocnik Rektora ds. badań naukowych dr Krzysztof Borkowski, prof. WSTiE. W imieniu studentów głos zabrał Kacper – przewodniczący Samorządu. Przypomniał, jak ważna w ostatnim roku okazała się akademicka solidarność. W swoim przemówieniu zaznaczył, że ani pandemia, ani wojna na Ukrainie oraz związane z nią niepokoje nie podważyły siły tej społeczności. Przeciwnie, pomogły nam jeszcze mocniej docenić to, co w życiu ważne. Zrozumieliśmy jak istotne jest braterstwo, wsparcie, bezpieczeństwo i pokój. Jeśli czegoś mogę więc życzyć Państwu w te święta i w całym kolejnym roku, to właśnie tych wartości. Pokoju – zarówno w sercu, jak i dookoła nas. Nadziei – tak w życiu prywatnym, jak i publicznym. Radości – zarówno z rzeczy wielkich, jak i doceniania tych najmniejszych. A także wiary w to, że niezależnie od okoliczności, istnieje bezpieczne miejsce, w którym zawsze otrzymamy wparcie. A jest nim WSTiE – powiedział.

Spotkanie zakończył wspólny koncert kolęd, tradycyjne dzielenie się opłatkiem, a także wspólne biesiadowanie, które pomogło wszystkim poczuć się częścią wielkiej, akademickiej rodziny.