...

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

WSTIE CZŁONKIEM IZBY GOSPODARCZEJ HOTELARSTWA POLSKIEGO

IGHP logo PLWyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od samego początku swojego istnienia skupiała się nie tylko na kształceniu kolejnych pokoleń ekspertów i menedżerów branży hotelarskiej, ale także wspierania rozwoju branży jako całości. Działania uczelni zostały docenione przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, która zdecydowała o przyjęciu WSTiE w poczet swoich członków.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiegoto prestiżowa organizacja będąca rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko-gastronomicznego, kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej oraz angażuje się w liczne inicjatywy branżowe. Od lat jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej.

WSTiE od lat dba o to, aby aktywnie wspierać rozwój branży. Stale poszerzamy naszą ofertę studiów tak, by nasi absolwenci stawali się elitą hotelarstwa – przekonuje dr Bartłomiej Walas, dziekanWydziałuTurystyki i RekreacjiWSTiE. Oferujemy nie tylko najwyższy standard studiów licencjackich i magisterskich, ale także wiele specjalistycznych kursów podyplomowych oraz szkoleń. Od kilku lat z sukcesem prowadzimy – jedyne tak praktyczne w Polsce – studia podyplomowe Menedżer Hotelu oraz pierwsze w kraju – i jedne z pierwszych w Europie – Studia MBA w Turystyce. Wierzymy, że dzięki współpracy z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego nasze działania nabiorą jeszcze większego rozmachu – dodaje.

WSTiE, jako członek IGHP, planuje także dodatkowo adresować wyzwania, jakie aktualnie czekają branżę hotelową. Tak jak do tej pory uczelnia będzie kontynuowała swoje zaangażowanie w zakresie inicjatyw sektora hotelarskiego, organizacji praktyk zawodowych oraz szerzenia dobrych praktyk tak wśród obecnych, jak i przyszłych menedżerów branży.

IGHP

ighp