...

Klaster Zrównoważona Infrastruktura

KLASTER ZRÓWNOWAŻONA INFRASTRUKTURA

klaster ziWyższa Szkoła Turystyki i Ekologii współpracuje z klastrem „Zrównoważona Infrastruktura”, który składa się z wielu podmiotów specjalizujących się w dziedzinie nauki i biznesu tj.: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Zaawansowanych Technologii, Krakowski Park Technologiczny oraz szereg firm prywatnych z całej Polski. Projekt wspólnie realizują przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem idei ekologicznej miedzy innymi ekologicznego budownictwa w Polsce.

Klaster powstał w celu rozwijania produktów i usług wspomagających działania człowieka w jego otoczeniu, dlatego rozwija i dostarcza rozwiązania przydatne w obszarach związanych z branża budowlaną, informatyczną i automatyki przemysłowej.

Uruchomienie wspólnych działań członków Klastra służy tworzeniu szczególnie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie innych wspólnych celów

Klaster „Zrównoważona Infrastruktura” jest jednym z członków-założycieli Forum Klastrów Małopolski – formalnej, niezależnej grupy konsultacyjnej i opiniotwórczej, powołanej z inicjatywy i na rzecz klastrów działających w Małopolsce.

więcej: https://klasterzi.pl/pl/o-klastrze.html