MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

To innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. W ramach inicjatywy realizowane są 3 komplementarne projekty oparte na wspólnym partnerstwie i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.
• Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt infrastrukturalny,
• Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania,
• Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii znalazła się w gronie 10 partnerów odpowiedzialnych za treści edukacyjne. Są wśród nich najlepsze krakowskie uczelnie: UJ, AGH, UP, UEK, PK, UR oraz PWSZ w Tarnowie i Fundacja Centrum Kopernika.

więcej:http://e-chmura.malopolska.pl

 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Projekt współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-2015 obejmujących realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

Celem projektu jest:
• wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,
• zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii realizuje obszar tematyczny – TURYSTYKA.

Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym), naukowe warsztaty weekendowe i letnie, bezpośrednio na uczelniach.

Budżet WSTiE

Wartość projektu: 355 654,00 zł, w tym dofinansowanie: 320 088,60 zł,

wkład własny: 35 565,40 zł

Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz przygotowanie do wyboru odpowiedniego kierunku i rozpoczęcia nauki na studiach. Takie podejście gwarantuje lepsze ukierunkowanie ich na najbardziej optymalną ścieżkę dalszego kształcenia. Projekt jest bardzo dobrym uzupełnieniem podstawy programowej w szkołach.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii realizuje obszar tematyczny – INFORMATYKA.

Zajęcia organizowane są w trybie on-line po 30 godzin w każdym roku szkolnym. Ponadto organizowane będą koła naukowe, warsztaty weekendowe oraz letnie realizowane w pierwszym tygodniu wakacji przez 5 dni.

Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

Budżet WSTiE w Suchej Beskidzkiej:

Wartość projektu: 824 438,83 zł, w tym dofinansowanie: 783 216,88 zł,

wkład własny: 41 221,95 zł