...

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

PARTNERSTWO NA RZECZ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

mpi logoPartnerstwo służy integracji środowisk i instytucji zajmujących się kształceniem przez całe życie w regionie oraz wdraża kierunki rozwoju uczenia się przez całe życie w Małopolsce. Jego celem jest zapewnienie kompetentnych kadr dla konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Małopolski oraz stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców Małopolski uczących się przez całe życie. Samorealizacja, rozwój osobisty i wspólnotowy to kapitał, który gwarantuje bezpieczną przyszłość.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od wielu lat wspiera działania służące kształceniu ustawicznemu, widząc w nim wielką szansę na wzrost zatrudnienia, mobilności i aktywnego obywatelstwa.

Zaangażowanie się w prace Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego to decyzja o strategicznym znaczeniu. Uczelnia jest członkiem partnerstwa od początku jego powołania, tj. od maja 2008 roku. Instytucje działające w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń podpisały wówczas umowę o współpracy, uznając, że w partnerstwie są w stanie działać efektywniej i osiągnąć więcej.

Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych działań znajdują się na stronie:
www.wrotamalopolski.pl/doskonalenie