...

Narodowy Bank Polski

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KROKIEM W SAMODZIELNOŚĆ

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w roku akademickim 2014/2015 r. zrealizowała projekt „Przedsiębiorczość krokiem w samodzielność 2”. Projekt został zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W ramach przedsięwzięcia studenci skorzystali ze szkoleń i warsztatów:

Blok 1 – Prawno-administracyjne aspekty związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
Blok 2 – Prowadzenie księgowości w firmie
Blok 3 – Zarządzanie personelem
Blok 4 – Marketing firmy
Blok 5 – Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Blok 6 – Fundusze unijne dla przedsiębiorców 2014-2020
Blok 7 – Tworzenie biznes planu
Blok 8 – Trening interpersonalny

Warsztaty miały charakter interdyscyplinarny, łącząc np. zagadnienia związane z księgowością czy prawnymi aspektami działalności z treningiem interpersonalnym, dzięki czemu uczestnicy zostali wyposażeni w kompleksową i praktyczną wiedzę związaną z różnymi aspektami przedsiębiorczości.

W ramach projektu został także przeprowadzony konkurs dla uczestników szkoleń na najlepszy biznes plan własnej firmy. Zwycięzcy konkursu otrzymali cenne nagrody, tj.: ipady i tablety.