...

Projekt Wyszehradzki

SPECYFIKA I TURYSTYCZNA ATRAKCYJNOŚĆ WYBRANYCH REGIONÓW KRAJÓW WYSZEHRADZKICH (V4)

visegrad fund logo definition1W latach 2012-2015 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii realizowała projekt Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich (V4)  w ramach Grantu na Wyszehradzkie Studia Uniwersyteckie (VUSG) przyznanego uczelni przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest międzynarodową organizacją, która wspiera wspólne projekty kulturalne, badania naukowe i projekty edukacyjne, jak również programy wymiany młodzieży, promocję turystyki i współpracę transgraniczną mającą na celu nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz wzmocnienie więzi między mieszkańcami regionu. Więcej: www.visegradfund.org

Beneficjentami projektu byli studenci studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i rekreacja. W każdym roku akademickim kursem objęto 40 studentów III roku, którzy zapoznawali się z walorami i atrakcjami wybranych regionów państw V4, wskazywali różnice i zależności w planowaniu zrównoważonego rozwoju turystyki tych regionów oraz przydatność walorów w tworzeniu produktów agroturystycznych oraz turystyce socjalnej.W ramach kursu odbywały się także transgraniczne warsztaty; w trakcie wyjazdu na Słowację studenci odwiedzili między innymi Orawski Podzamok, Ruzomberok – Vikolinec, Liptowski Mikulas i kąpielisko Basenowa.

Wykładowcami zajęć byli nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oraz uczelni partnerskich tj.: Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Słowacja; Technicka Univerzita v Liberci, Republika Czeska; Karoly Robert Föiskola, Węgry.