Akademia Biznesu

WSTiE > Współpraca > Akademia Biznesu

Akademia Biznesu WSTiE to autorski projekt Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, który ma na celu połączenie potencjałów Uczelni oraz realnych podmiotów rynkowych, przy realizacji wspólnych projektów biznesowych. Kooperacja taka charakteryzuje się korzyściami dla obu stron i wzorowana jest na rozwiązaniach najlepszych uniwersytetów na całym świecie.

Akademia Biznesu, kieruje swoje zasoby do realizacji szeregu usług dla świata biznesu, sektora edukacyjnego oraz administracji publicznej. Jest to unikalny program współpracy uczelni i biznesu, w którym dedykowane w zespoły, złożone z doświadczonych wykładowców, praktyków i menedżerów oraz najlepszych studentów uczestniczą w realnych przedsięwzięciach biznesowych.

Akademia we wszystkich obszarach swoich działań, czerpiąc z misji WSTiE, zawsze kieruje się etyką biznesową i dbałością o najwyższy standard świadczonych usług.

Do kluczowych celów Akademii biznesu należą:

 1. Transfer wiedzy pomiędzy sektorem nauki a biznesem
 2. Świadczenie usług najwyższej jakości
 3. Dostarczanie usługobiorcom aktualnej, merytorycznej wiedzy, popartej wieloletnim doświadczeniem praktycznym naukowców i ekspertów rynkowych
 4. Dopasowanie usług do potrzeb klienta
 5. Pełne wsparcie klienta w osiągnięciu jego celów
 6. Doskonalenie się, odpowiadanie na najbardziej wymagające potrzeby rynku

W projekcji ukierunkowanej na Studenta Akademia Biznesu WSTiE gwarantuje:

 1. Edukację i praktyczne doradztwo w zakresie skutecznego kreowania, organizacji i prowadzenia jednostki biznesowej.
 2. Wsparcie w projektowaniu własnej firmy, w tworzeniu biznesplanów oraz długoterminowych strategii rozwoju własnego biznesu.
 3. Kompleksowe wspieranie studentów i absolwentów WSTiE w opracowaniu pomysłu i modelu działalności gospodarczej, który stawi czoła przyszłym wyzwaniom, z wykorzystaniem najnowszych technologii.
 4. Wsparcie w negocjacjach i podpisywaniu umów z kontrahentami i partnerami.

W projekcji ukierunkowanej na Studenta Akademia Biznesu WSTiE gwarantuje:

 1. Świadczenie kompleksowych usług consultingowych dla sektora komercyjnego, edukacyjnego oraz administracji publicznej.
 2. Wsparcie w obszarze zarządzania ryzykiem w firmie – podstawy przewagi konkurencyjnej na rynku.
 3. Dostarczanie organizacjom rozwiązań dostosowanych do wyzwań związanych z rewolucją przemysłową 4.0 oraz cyfrową transformacją.
 4. Wsparcie w wdrażaniu atrakcyjnych rynkowo produktów i usług.
 5. Wsparcie w budowaniu zdolności operacyjnej instytucji z sektora komercyjnego i publicznego.
 6. Realizację badań naukowych, analiz rynkowych i ekspertyz.
 7. Opracowywaniu nowych rozwiązań na potrzeby biznesu.
 8. Opracowywanie programów kształcenia zgodnie z potrzebami biznesu – Fideltronic informatyka
 9. Opracowywanie i realizacji programów podyplomowych studiów kwalifikacyjnych i doskonalących na potrzeby biznesu
 10. Realizacji szkoleń dostosowanych do potrzeb biznesu oraz sektora edukacyjnego.
 11. Opracowywanie i wdrażanie projektów z finansowaniem zewnętrznym

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, wraz z innowacyjną Akademią Biznesu:

 1. Od 25 lat z sukcesem kształci, zarówno stacjonarnie jak i na odległość
 2. Gwarantuje najwyższą jakość potwierdzoną certyfikatami Państwowej Komisji Akredytacyjnej, znakiem jakości MSUES 2.0 i licznymi nagrodami
 3. Oferuje szerokie portfolio specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych
 4. Wyróżnia się innowacyjnymi, skutecznymi i praktycznymi programami edukacyjnymi
 5. Dysponuje gronem wysoko wykwalifikowanych wykładowców, trenerów i praktyków
 6. Wspiera w pozyskiwaniu źródeł finansowania szkoleń
 7. Jest elastyczna w realizacji szkoleń, które z powodzeniem dostosowuje do potrzeb zmieniającego rynku pracy:
 • szkolenia realizowane w trybie zdalnym – on-line przy 100% udziale trenera w czasie rzeczywistym
 • otwarte w różnych miastach Polski
 • zamknięte na zlecenie klienta, odpowiadające na jego potrzeby
 1. Zrealizowała dziesiątki projektów i ekspertyz na potrzeby instytucji publicznych i komercyjnych.

 

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą szkoleń dla biznesu, zapraszamy do kontaktu

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: