Współpraca międzynarodowa

WSTiE > Współpraca > Współpraca międzynarodowa

Strategicznym elementem funkcjonowania WSTiE jest umiędzynarodowienie, które obejmuje wszechstronną współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi, instytucjami rządowymi, stowarzyszeniami w Europie i na świecie. Działalność ta wpływa na podniesienie jakości procesu edukacyjnego, służy wymianie doświadczeń naukowo-dydaktycznych, pełni rolę promocji regionu i Polski na arenie międzynarodowej.

Najważniejsi partnerzy:

Parlament europejski

 • Dzięki współpracy władz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oraz kadry naukowej z różnymi instytucjami europejskimi studenci naszej Uczelni mają możliwość odbywania praktyk oraz staży w Parlamencie Europejskim. Doskonalenie języka, poznanie zasad funkcjonowania Europarlamentu i zdobycie pierwszych doświadczeń w miejscu, które ułatwi dalszą karierę, stanowi uzupełnienie procesu kształcenia studentów.
 • Wyjazdy studyjne do PE w Brukseli i Strasburga, których celem jest przybliżenie studentom i wykładowcom WSTiE działalności Parlamentu Europejskiego. Podczas kilkudniowych wyjazdów uczestnicy mogą przyjrzeć się z bliska, jak działają instytucje unijne, porozmawiać o szczegółach pracy europosła oraz zobaczyć największe atrakcje turystyczne Belgii, Francji i Niemiec.
 • Staże dla ambitnych i zdolnych studentów; poznawanie tajników pracy w PE i unijnych schematów działania, nauka współpracy w międzynarodowym zespole, zdobywanie doświadczenia będącego dodatkowym atutem na rynku pracy.
 • Warsztaty pilotażu; wyjazdy studyjne poprzedzone są przygotowaniami merytorycznymi dotyczącymi trasy przejazdu i zwiedzanych obiektów oraz zakwaterowania i wyżywienia. Wiążą się z odbywanym przez studentów kursem pilotów wycieczek oraz stanowią dodatkową możliwość sprawdzenia w praktyce wiedzy teoretycznej. Obejmują: kompleksowe przygotowanie wyjazdu i jego sprawny przebieg, pilotowanie wycieczki na całej trasie oraz oprowadzanie uczestników wyjazdów po atrakcyjnych miejscach i trasach turystycznych.

Konsulat Stanów Zjednoczonych w Krakowie

 • Współpraca w zakresie organizacji wykładów monograficznych, organizacji wystaw i promocji największych atrakcji turystycznych Stanów Zjednoczonych w Polsce.
 • Wizyta konsul Stanów Zjednoczonych Susan Parker-Burns w WSTiE z wykładem na temat obchodów Dnia Ziemi. Projekcja filmu dokumentalnego „An Inconvenient Truth” przedstawiającego dane i przewidywania dotyczące zmian klimatycznych na Ziemi. Konferencja prasowa.
 • Wykład „Uzyskanie poparcia społecznego dla obszarów chronionych poprzez współpracę z lokalną społecznością”; wykład w siedzibie WSTiE wygłosiła Kyle Pattersonem – szefowa Biura Spraw Publicznych Parku Narodowego Rocky Mountains. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie: Benjamin Ousley – konsul ds. prasy i kultury oraz Iwona Sadecka – doradca ds. prasy i kultury.
 • Wizyta konsul Stanów Zjednoczonych Ellen Germain w WSTiE; uroczyste otwarcie wystawy „Gran Canyon Colorado oczami polskich kajakarzy” oraz spotkanie ze społecznością akademicką WSTiE.

Ambasada Chin w Polsce i Instytut Konfucjusza w Pekinie

 • Współpraca naukowo-kulturalna w zakresie propagowania języka i kultury chińskiej oraz wiedzy o Państwie Środka na terenie Polski, międzynarodowe projekty wymiany edukacyjnej i kulturalnej z Chinami, wykłady monograficzne.
 • Wizyta studyjna z udziałem dyrektora Wydziału Edukacyjnego Ambasady Chin w Warszawie; seminaria w siedzibie WSTiE poprowadził prof. Liu Wansheng.
 • Wizyta studyjna przedstawicieli władz oraz nauczycieli akademickich WSTiE w Instytucie Konfucjusza w Pekinie; spotkanie z Wang Luiang – prezydent Uniwersytetu Języka i Kultury, Chen Lixia – dyrektor Uniwersytetu Języka i Kultury oraz Krzysztofem Poźniakiem – konsulem RP w Pekinie.
 • Wykłady monograficzne w siedzibie WSTiE dotyczący edukacji w Chinach.

Ambasada Kazachstanu

 • WSTiE została wybrana przez Ambasadę Kazachstanu na miejsce prezentacji promującej światową wystawę dorobku kultury, nauki oraz techniki krajów i narodów świata EXPO 2017, której stolica kraju Astana była gospodarzem.
 • Wykład „EXPO 2017 – Astana – Energia Przyszłości” wygłoszony w siedzibie WSTiE przez Sergeya Le – konsula Ambasady Kazachstanu w Polsce oraz ekspozycja prezentująca pejzaże, zabytki i mieszkańców Kazachstanu.

Ministerstwo Turystyki Republiki Kuby

WSTiE podjęła współpracę z Ministerstwem Turystyki Republiki Kuby w zakresie organizacji polsko-kubańskiego przedsięwzięcia, seminariów naukowych i wykładów pracowników MT i WSTiE. Programu naukowy promujący turystykę jest realizowany we współpracy z podległymi Ministerstwu RK Agendami.

Ministerstwo Turystyki Gruzji, Polska pomoc zagraniczna na rzecz rozwoju regionów Gruzji

 • W ramach współpracy WSTiE gościła delegację Ministerstwa Turystyki Gruzji, z wiceminister Mariam Kvrivishili oraz ekspertem rządowym ds. rozwoju turystyki Kobą Arabuli. Celem wizyty było wypracowanie narzędzi współpracy w zakresie kształcenia kadr dla turystyki, wymiany dobrych praktyk oraz transferu know-how w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszej uczelni jako lidera wśród niepublicznych uczelni turystycznych w Polsce.
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w partnerstwie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej z Warszawy uczestniczyła w realizacji projektu ,,REGNET 2010 Regional Development Network – multiplikator polskich doświadczeń na rzecz rozwoju regionów Gruzji”. Projekt współfinansowany był w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r. i realizowany w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury. Działania projektu pomagały wdrożyć oficjalną rządową Strategię Rozwoju Regionalnego Gruzji z roku 2010. Sukces stworzenia sieci REGNET, zrzeszającej kompetentnych specjalistów i aktywistów w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego stworzył fundament, na którym budowane były nowe skuteczne przedsięwzięcia na rzecz poprawy lokalnej sytuacji społecznej i gospodarczej w całym kraju. Istotą dalszego etapu rozwoju działalności sieci REGNET było przygotowanie i uruchomienie „Programu Małych Grantów – PMG” (Small Grants Programme). Jego celem była aktywizacja społeczności lokalnych, a także małych i większych organizacji działających lokalnie lub regionalnie oraz administracji lokalnej i przekonanie ich do wspólnego działania.
 • Wykładowcy WSTiE prowadzili warsztaty interaktywne dla 120. członków sieci REGNET w Tbilisi oraz szkolenia dla 240. trenerów o różnym stopniu zaawansowania z 8. różnych tematów. Przeszkoleni w ramach projektu specjaliści są multiplikatorami dobrych praktyk oraz udzielają merytorycznego i organizacyjnego wsparcia dla lokalnych wspólnot, organizacji i instytucji wdrażających małe projekty rozwojowe w ramach przygotowywanego programu Małych Grantów.

Park Narodowy Rocky Mountains, Stany Zjednoczone

 • Współpraca w zakresie organizacji staży zawodowych w Parku Narodowym Gór Skalistych dla studentów WSTiE oraz współpraca naukowa.
 • Wizyta studyjna władz oraz pracowników Rocky Mountain National Park (Parku Narodowego Gór Skalistych) stanu Kolorado w WSTiE; wykład „Uzyskanie poparcia społecznego dla obszarów chronionych poprzez współpracę z lokalną społecznością”.
 • Spotkanie społeczności akademickiej WSTiE z Kyle Pattersonem – szefem Biura Spraw Publicznych Parku Narodowego Rocky Mountainsoraz prowadzącymi dyskusję Vaughn Bakerem – dyrektorem Parku Narodowego Rocky Mountains oraz Benem Bobowskim – dyrektorem Wydziału Badań i Ochrony Przyrody. Amerykańscy goście przybyli do Suchej Beskidzkiej z jednego z najpiękniejszych zakątków Stanów Zjednoczonych. Park Narodowy Gór Skalistych, położony w północno-zachodniej części stanu Kolorado, został utworzony w 1915 roku. W parku można znaleźć 577 km szlaków, 150 jezior, i ponad 724 km strumieni. Ponad 60 wierzchołków gór w parku sięga powyżej 3 657 m (12 000 stóp), zaś jedna czwarta parku jest nad poziomem granicy drzew. W 2010 roku park odwiedziło 3,128,446 turystów. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem studentów, a szczególnie nowatorskie rozwiązania promocyjno-marketingowe parku, jak również współpraca z lokalną społecznością, której efektem jest zrównoważony rozwój obszarów. 

APURE

 • WSTiE od 2006 r. współpracuje z Europejskim Uniwersytetem Rozwoju Obszarów Wiejskich i jest jedynym przedstawicielem tej organizacji na terenie kraju. Znany w UE Uniwersytet APURE zrzesza 15 krajów Wspólnoty oraz Kanadę i szerzy zasady zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Europy. Jest nowoczesną międzynarodową pozarządową organizacją, która praktykuje wymianę wiedzy i doświadczeń, dba o zachowanie różnorodności kulturowej naszego kontynentu, poprawę dostępu do zatrudnienia, wspiera aktywność zawodową mieszkańców oraz instytucje działające na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej obszarów wiejskich. APURE współpracuje też z Komisją Europejską w zakresie opiniowania i rekomendowania działań realizowanych na obszarach wiejskich Europy, a jako stowarzyszenie międzynarodowe szczyci się wieloma osiągnięciami m.in. organizuje wyjazdowe sesje Uniwersytetu Europejskiego w krajach członkowskich, wspiera przedsięwzięcia międzynarodowe i tworzenie sieci instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, popularyzuje ważne idee poza kontynentem europejskim. APURE uczestniczy też w najważniejszych unijnych seminariach i programach.
 • Najważniejsze międzynarodowe spotkania pod patronatem APURE, w których uczestniczyła WSTiE:
 • „Tradycje i wartości obszarów wiejskich inspiracją rozwoju regionów Europy”, konferencja APURE w Suchej Beskidzkiej;
 • „Dialog między krajami wchodu i zachodu nt. przyszłości wsi europejskiej”, konferencja APURE na Węgrzech;
 • „Stójmy trwale na ziemi”, konferencja APURE na Wyspie Reunion;
 • „Znaczenie aktywizacji małych miast i wsi dla przyszłości zjednoczonej Europy”, konferencja APURE w Polsce;
 • spotkanie przygotowawcze do kolejnej sesji APURE w Portugalii;
 • uroczysta sesja Uniwersytetu Obszarów Wiejskich APURE współorganizowana przez WSTiE, połączona z jubileuszem 20-lecia istnienia tej organizacji, Sucha Beskidzka.

AGRARIA

WSTiE Aktywnie współpracuje z Association of Agrarian and Rural Youth Circles of Jász-Nagykun-Szolnok County na poziomie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich nie tylko na terenie rodzimych krajów – Polski oraz Węgier, ale i całej Europy. AGRARIA prowadzi działalność szkoleniową i dzieli się dobrymi praktykami z młodzieżą zamieszkującą obszary wiejskie poprzez organizację krajowych i międzynarodowych wymian. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii wspólnie z tą węgierską organizacją pozarządową skutecznie wcieliła w życie wiele wspólnych projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.

R.E.D

Rurality-Environment-Development wraz z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii prowadzi wspólną działalność mającą na celu podnoszenie rozpoznawalności oraz rozwoju obszarów wiejskich. R.E.D jest dynamicznie rozwijającym się stowarzyszeniem dzięki sieci członków oraz partnerów na obszarze całej Europy. Zajmuje się rozwojem europejskiej sieci rozwoju obszarów wiejskich i promuje członkowskie podejście do rozwoju integrującego w określonych obszarach: gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym.

Dom Polonijny we Francji

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej współpracuje z Domem Polonijnym we Francji. Dom Polonijny kładzie nacisk na prace nad dialogiem ze stowarzyszeniami francusko-polskimi Pełni on rolę Centrum Informacji o Polonii we Francji i skupia ponad 85% stowarzyszeń polsko-francuskich zgrupowanych w Radzie Polonii we Francji. Dzięki współpracy studenci WSTiE wyjeżdżają do Francji na praktyki zawodowe, ale także uczestniczą w Dniach Polonii Francuskiej. Taki pobyt daje im szansę na przybliżenie kultury francuskiej, spotkanie z rodakami, jak również na sprawdzenie się w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć.

Polsko-Ukraińska Izba Turystyki

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii uchwałą Izby jest włączona w grono jej członków. Celami działalności tej organizacji jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą. Izba kładzie w swej działalności duży nacisk na promowanie przedsiębiorstw i przedsiębiorców oraz ochronę interesów gospodarczych członków Izby. Kolejnym ważnym elementem jest przyczynianie się do rozwoju turystyki oraz dbanie o podnoszenie poziomu kultury i obsługi turystów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: