WSTiE gospodarzem 4. międzynarodowego spotkania w ramach inicjatywy MECOS RNET

WSTiE > Aktualności > WSTiE gospodarzem 4. międzynarodowego spotkania w ramach inicjatywy MECOS RNET

W dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym posiadanie umiejętności przedsiębiorczych staje się coraz bardziej istotne, szczególnie dla grup marginalizowanych i wykluczanych. Aby walczyć z nierównością w dostępie do specjalistycznej wiedzy, partnerzy projektu MECOS RNET – Mini-Ecosystems Regional Networks po raz kolejny spotkali się, by połączyć własną wiedzę i przygotować innowacyjne programy wsparcia.

Podczas spotkania projektowego, które odbyło się w Suchej Beskidzkiej w dniach 11-12 maja 2023 roku, omówiono dotychczasowe osiągnięcia – w tym przygotowany przez partnerów kurs online „Przedsiębiorczość dla wszystkich”. To przełomowe, cyfrowe narzędzie dostępne będzie w skali międzynarodowej i pozwoli na podnoszenie poziomu wiedzy osób z kluczowych dla projektu grup targetowych: młodzieży w wieku 18-35 lat, osób powyżej 50. roku życia, osób niepełnosprawnych oraz pochodzących z obszarów wiejskich. Dzięki skorzystaniu z kursu, przedstawiciele grup docelowych będą mogli nabyć umiejętności niezbędne do podjęcia samozatrudnienia i efektywnego rozwijania przedsiębiorczości.

Szybkie postępy prac, a także imponujące rezultaty są wynikiem współpracy wysoko wyspecjalizowanych instytucji i organizacji z 5 państw, wśród których znalazły się: Krajowe Stowarzyszenie Urzędników Miejskich w Bułgarii (Bułgaria), Kijowska Szkoła Biznesu (Ukraina), Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (Polska), INCLUDE – Interdyscyplinarna Sieć Edukacji Specjalnej i Międzykulturowej (Grecja) oraz e CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo (Włochy). Podczas spotkania w Suchej Beskidzkiej eksperci zaplanowali dalsze działania, w tym prace związane z uruchomieniem specjalistycznej platformy Międzynarodowego Centrum Szkoleniowo-Doradczego (International Training and Consulting Centre). Narzędzie będzie funkcjonować nawet po zakończeniu cyklu życia projektu i pomoże we wspieraniu mini-ekosystemów, powstałych w trakcie jego realizacji. Szczegóły działań oraz postępy prac omówione zostaną w październiku, podczas 5. zebrania konsorcjum w Bułgarii.