WSTiE podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Turystycznym Kehidakustány z Węgier

WSTiE > Aktualności > WSTiE podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Turystycznym Kehidakustány z Węgier

Celem porozumienia jest promowanie i koordynacja współpracy obu instytucji w zakresie rozwoju turystyki, tworzenia innowacyjnych, specjalistycznych programów edukacyjnych i badawczych – szczególnie w ramach agendy Erasmus+. Jest to kolejne z międzynarodowych partnerstw WSTiE, które przyczyni się do zwiększenia oferty edukacyjnej, uzupełniając ją o nowe, praktyczne techniki i narzędzia.

W ramach umowy prowadzone będą wspólne projekty badawcze, organizowane seminaria, warsztaty i kursy specjalistyczne dla pracowników, stażystów i studentów. Planowana jest również wymiana ekspertów oraz programy w obszarach kultury i rozwoju. Obie strony będą dzielić się specjalistycznym know-how, między innymi poprzez udostępnianie zasobów bibliotek i publikacji naukowych. Wszystkie zadania, podejmowane w ramach partnerstwa z WSTiE, będą opierały się na najlepszych praktykach i politykach każdej instytucji, co stanowi gwarancję, iż studenci i pracownicy uczelni będą mieli możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności, a społeczność akademicka skorzysta z wymiany wiedzy i możliwości współpracy z renomowaną instytucją. W perspektywie długofalowej współpraca stanowić będzie ważny krok w rozwoju turystyki i edukacji na terenie Polski i Węgier.

Stowarzyszenie Turystyczne Kehidakustány powstało w 2010 roku, a jego głównym celem jest poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania turystyczne, które pojawiają się w regionie (szczególnie w obszarze zmian gospodarczych i infrastrukturalnych). W wyniku programu, zainaugurowanego w 2006 roku we współpracy z samorządem, stowarzyszenie przyczyniło się do wprowadzenia systemu TDM (Tourist Destination Management), który umożliwił uruchomienie strategii zagospodarowania regionu, z zachowaniem jego walorów krajobrazowych i uzdrowiskowych. Stowarzyszenie szczególną wagę przykłada zwłaszcza do działań w ramach drugiego z wymienionych obszarów, przyczyniając się do rozwoju turystyki prozdrowotnej i uzdrowiskowej. Z inicjatywy jego władz podjęto w regionie szereg inicjatyw, promujących wykorzystanie lokalnych wód termalnych, a także wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat nowego partnera WSTiE: https://kehidakustanytdm.hu/en/