Dyplomowany specjalista informatyk

WSTiE > Oferta studiów > Kształcenie specjalistyczne > Dyplomowany specjalista informatyk

Start rekrutacji 1 maja
Czas trwania i tryb 3 semestry, online
Tytuł zawodowy Specjalista dyplomowany
Odpłatność 300 zł miesięcznie przez 15 miesięcy
Wpisowe 100 zł

Dyplomowany specjalista informatyk

 Również dla osób bez matury 

Dyplomowany specjalista informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, m.in.:

 •  działy obsługi informatycznej każdej firmy,
 • obsługa i administrowanie sieci komputerowych,
 • działy obsługi graficznej wydawnictw,
 • działy obsługi marketingowej firm,
 • projektowanie i administrowanie stron,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

Treści kształcenia:

 • Podstawy działalności gospodarczej,
 • Język angielski zawodowy,
 • Komunikacja interpersonalna i praca w zespole,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Podstawy programowania,
 • Algorytmy i złożoności,
 • Architektura systemów komputerowych,
 • Systemy operacyjne,
 • Technologie sieciowe,
 • Języki i paradygmaty programowania,
 • Programowanie i obsługa druku 3D,
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji,
 • Podstawy baz danych,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Systemy wbudowane.

Warunki rekrutacji*:

Ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.

Uwaga! *W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

Inne kierunki kształcenia specjalistycznego

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: