Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii to najlepsza uczelnia turystyczna w Polsce. Istnieje od 2001 roku, w trakcie swoje działalności wykształciła już tysiące studentów, osiągających obecnie spektakularne sukcesy zawodowe.

WSTiE jest wiodącą, nowoczesną uczelnią wyższą, oferującą kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych – tak w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, najlepsi praktycy ze świata biznesu, innowacyjne programy studiów, atrakcyjne praktyki oraz staże, organizowane na całym świecie, są gwarancją bardzo dobrego przygotowania absolwentów do wejścia na wymagający rynek pracy.

Uczelnia stale rozwija ofertę i tworzy innowacyjne programy, takie jak pierwsze w Polsce studia MBA w turystyce, specjalistyczne studia podyplomowe dla kadry managerskiej oraz certyfikowane kursy i szkolenia.

W WSTiE student, jego rozwój i sukces są fundamentem wszelkich działań, a także podstawą strategii uczelni, która zakłada 3 cele: bycie BLIŻEJ STUDENTA, BLIŻEJ GOSPODARKI i BLIŻEJ ŚWIATA.

Bliżej studenta

Studenci to fundament wspólnoty uniwersyteckiej. Władze uczelni są otwarte na twórczą współpracę i zachęca do udziału w procesie podejmowania decyzji. Wszystko po to, aby stworzyć optymalne warunki dla rozwoju studentów i umożliwić im nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także pracę, realizację pasji i szeroki rozwój osobisty.

WSTiE realizuje te założenia poprzez:

 1. kształcenie na wydziałach akredytowanych według najnowszych i najwyższych standardów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. zapewnienie studentom specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, przekazywanych przez najlepszą kadrę oraz praktyków biznesu
 3. realizację innowacyjnych programów nauczania, opartych na nowoczesnych wzorcach europejskich, opracowanych by uczyć, inspirować i rozbudzać pasję
 4. gwarantowanie specjalistycznej wiedzy, zwiększającej szanse absolwentów u przyszłych pracodawców
 5. realizację studiów na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii
 6. zapewnienie elastycznego trybu kształcenia, umożliwiającego wygodne połączenie pracy z nauką
 7. oferowanie programów studiów w języku angielskim
 8. oferowanie najatrakcyjniejszych praktyk i staży na całym świecie
 9. zagwarantowanie indywidualnej ścieżki kariery dla najlepszych studentów, we współpracy z Akademią Biznesu WSTiE i Akademickim Biurem Karier

Bliżej gospodarki

Wzorem najlepszych globalnych uniwersytetów, uczelnia prowadzi innowacyjny projekt Akademii Biznesu WSTiE, który ma na celu połączenie ogromnego potencjału najwyższej klasy wiedzy naukowej z praktycznymi potrzebami rynku.

Eksperci WSTiE wykorzystują swoją wiedzę, realizując praktyczne zlecenia i opracowując specjalistyczne projekty dla świata biznesu, sektora edukacyjnego oraz administracji publicznej. Jest to unikalny program współpracy uczelni i biznesu, w którym dedykowane zespoły złożone z doświadczonych wykładowców, praktyków i managerów oraz najlepszych studentów uczestniczą w realnych przedsięwzięciach biznesowych.

W tym obszarze uczelnia oferuje:

 1. świadczenie kompleksowych usług consultingowych dla sektora komercyjnego, edukacyjnego oraz administracji publicznej
 2. wsparcie w obszarze zarządzania ryzykiem w firmie – podstawy przewagi konkurencyjnej na rynku
 3. dostarczanie organizacjom rozwiązań, dostosowanych do wyzwań związanych z rewolucją przemysłową 4.0. oraz cyfrową transformacją
 4. wsparcie we wdrażaniu atrakcyjnych rynkowo produktów i usług
 5. wsparcie w budowaniu zdolności operacyjnej podmiotów z sektora komercyjnego i publicznego
 6. realizację badań naukowych, analiz rynkowych i ekspertyz
 7. opracowywaniu nowych rozwiązań na potrzeby biznesu
 8. opracowywanie programów kształcenia, odpowiadających na potrzeby biznesu
 9. opracowywanie i realizację programów podyplomowych studiów kwalifikacyjnych i doskonalących na potrzeby biznesu
 10. realizację szkoleń, dostosowanych do potrzeb biznesu oraz sektora edukacyjnego
 11. opracowywanie i wdrażanie projektów z finansowaniem zewnętrznym

Bliżej świata

Strategicznym elementem rozwoju WSTiE jest umiędzynarodowienie, które zakłada wszechstronną współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi, instytucjami rządowymi, stowarzyszeniami w Europie i na świecie. Wysoka pozycja w krajowych rankingach umożliwia współpracę z największymi ośrodkami edukacyjnymi na całym świecie i wspólną realizacje ambitnych projektów, wymianę kadry i studentów, a także tworzenie programów o znaczeniu globalnym, w tym polsko-amerykańskich studiów MBA.

Międzynarodowy charakter uczelni reprezentowany jest poprzez:

 1. współpracę z partnerskimi uczelniami z całego świata, m.in. z: USA, Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Szwecji, Węgier, Słowacji, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji,
 2. wspólne projekty międzynarodowe i przedsięwzięcia badawcze
 3. wymianę programów nauczania, konferencje, wykłady monograficzne, publikacje oraz wymiany kadry i studentów
 4. kompleksowe kształcenie zdalne dla studentów z całego świata, realizowane w czasie rzeczywistym w języku angielskim przy użyciu najnowocześniejszych technologii
 5. realizację procesu kształcenia w najwyższym standardzie, udokumentowanego międzynarodowymi certyfikatami i dyplomami
 6. zastosowanie wysokich, europejskich standardów kompleksowego przygotowania uczelni do przyjmowania i kształcenia studentów z zagranicy, zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji