Uczelnia

WSTiE > Uczelnia

Global Network University – 20 lat doświadczeń

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii to silne centrum akademickie o zasięgu międzynarodowym, które od ponad 20 lat z powodzeniem kształci studentów z kraju oraz z zagranicy.

WSTiE zapewnia studentom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez najlepszą kadrę dydaktyczno-naukową oraz praktyków biznesu.

Siedzibą uczelni jest renesansowy zamek suski zwany Małym Wawelem, w którego zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe oraz laboratoria komputerowe.

Wykłady – w ramach elitarnych programów nauczania – odbywają się w języku polskim i angielskim.

Studenci cenią sobie kameralną atmosferę uczelni,  innowacyjne metody nauczania oraz szerokie możliwości zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej w międzynarodowym środowisku.

WSTiE oferuje kształcenie na poziomie wyższych studiów I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia MBA, specjalistyczne studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne oraz certyfikowane kursy i szkolenia.

W WSTiE student, jego rozwój i sukces są fundamentem wszelkich działań, a także podstawą strategii uczelni, która zakłada 3 cele: bycie BLIŻEJ STUDENTA, BLIŻEJ GOSPODARKI i BLIŻEJ ŚWIATA.

Bliżej studenta

Studenci to fundament wspólnoty akademickiej. Władze uczelni są otwarte na twórczą współpracę i zachęcają do udziału w procesie podejmowania decyzji. Wszystko po to, aby stworzyć optymalne warunki dla rozwoju studentów i umożliwić im nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także pracę, realizację pasji i szeroki rozwój osobisty.

WSTiE realizuje te założenia poprzez:

 1. kształcenie na wydziałach akredytowanych według najnowszych i najwyższych standardów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. zapewnienie studentom specjalistycznej wiedzy i doświadczeń przekazywanych przez najlepszą kadrę oraz praktyków biznesu
 3. realizację innowacyjnych programów studiów, opartych na nowoczesnych wzorcach europejskich, opracowanych by uczyć, inspirować i rozbudzać pasję
 4. gwarantowanie specjalistycznej wiedzy zwiększającej szanse absolwentów u przyszłych pracodawców
 5. realizację studiów na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii
 6. zapewnienie elastycznego trybu kształcenia, umożliwiającego wygodne połączenie pracy z nauką
 7. oferowanie programów studiów w języku angielskim
 8. oferowanie najatrakcyjniejszych praktyk i staży na całym świecie
 9. zagwarantowanie indywidualnej ścieżki kariery dla najlepszych studentów, we współpracy z Akademią Biznesu WSTiE i Akademickim Biurem Karier

Bliżej gospodarki

Wzorem najlepszych globalnych uniwersytetów, uczelnia prowadzi innowacyjny projekt Akademii Biznesu WSTiE, który ma na celu połączenie ogromnego potencjału najwyższej klasy wiedzy naukowej z praktycznymi potrzebami rynku.

Eksperci WSTiE wykorzystują swoją wiedzę, realizując praktyczne zlecenia i opracowując specjalistyczne projekty dla świata biznesu, sektora edukacyjnego oraz administracji publicznej. Jest to unikalny program współpracy uczelni i biznesu, w którym dedykowane zespoły, złożone z doświadczonych wykładowców, praktyków i managerów oraz najlepszych studentów, uczestniczą w realnych przedsięwzięciach biznesowych.

W tym obszarze uczelnia oferuje:

 1. świadczenie kompleksowych usług consultingowych dla sektora komercyjnego, edukacyjnego oraz administracji publicznej
 2. wsparcie w obszarze zarządzania ryzykiem w firmie – podstawy przewagi konkurencyjnej na rynku
 3. dostarczanie organizacjom rozwiązań dostosowanych do wyzwań związanych z rewolucją przemysłową 4.0. oraz cyfrową transformacją
 4. wsparcie we wdrażaniu atrakcyjnych rynkowo produktów i usług
 5. wsparcie w budowaniu zdolności operacyjnej podmiotów z sektora komercyjnego i publicznego
 6. realizację badań naukowych, analiz rynkowych i ekspertyz
 7. opracowywanie nowych rozwiązań na potrzeby biznesu
 8. opracowywanie programów kształcenia, odpowiadających na potrzeby biznesu
 9. opracowywanie i realizację programów podyplomowych studiów kwalifikacyjnych i doskonalących na potrzeby biznesu
 10. realizację szkoleń, dostosowanych do potrzeb biznesu oraz sektora edukacyjnego
 11. opracowywanie i wdrażanie projektów z finansowaniem zewnętrznym

Bliżej świata

Strategicznym elementem rozwoju WSTiE jest umiędzynarodowienie, które zakłada wszechstronną współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi, instytucjami rządowymi, stowarzyszeniami w Europie i na świecie. Wysoka pozycja w krajowych rankingach umożliwia współpracę z największymi ośrodkami edukacyjnymi na całym świecie i wspólną realizacje ambitnych projektów, wymianę kadry i studentów, a także tworzenie programów o znaczeniu globalnym, w tym polsko-amerykańskich studiów MBA.

Międzynarodowy charakter uczelni reprezentowany jest poprzez:

 1. współpracę z partnerskimi uczelniami z całego świata, m.in. z: USA, Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Szwecji, Węgier, Słowacji, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji
 2. wspólne projekty międzynarodowe i przedsięwzięcia badawcze
 3. wymianę programów studiów, konferencje, wykłady monograficzne, publikacje oraz wymiany kadry i studentów
 4. kompleksowe kształcenie zdalne dla studentów z całego świata, realizowane w czasie rzeczywistym w języku angielskim przy użyciu najnowocześniejszych technologii
 5. realizację procesu kształcenia w najwyższym standardzie, udokumentowanego międzynarodowymi certyfikatami i dyplomami
 6. zastosowanie wysokich, europejskich standardów kompleksowego przygotowania uczelni do przyjmowania i kształcenia studentów z zagranicy, zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: