Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe

Tryb studiów studia niestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania 2 semestry – 180 godzin
Opłata wpisowa:  300 zł 
Czesne: 2000 zł za semestr, z możliwością rozłożenia na raty

Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia podyplomowe

Studia skierowane są do:

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach,
 • osób kierujących mniejszymi lub większymi zespołami pracowniczymi, 
 • specjalistów i pracowników służb personalnych,
 • menedżerów i przedsiębiorców zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem kadrą pracowników,
 • absolwentów wyższych uczelni pragnących w skuteczny i efektywny sposób zarządzać kadrami,
 • osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Program

Zarządzanie zasobami ludzkimi - program studiów

Program kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi składa się z przedmiotów takich jak między innymi:

 • Strategia i polityka personalna,
 • HR jako Business Partner,
 • Kierowanie zespołem personalnym,
 • Efektywność w ZZL i controlling personalny,
 • Prawo pracy,
 • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników,
 • Zarządzanie wynikami pracy i system motywacji finansowej,
 • Zarządzanie kompetencjami,
 • Budowanie programów rozwojowych,
 • Zwalnianie i outplacement,
 • Psychologiczne podstawy ZZL,
 • Badania satysfakcji i zaangażowania,
 • Komunikacja, budowanie marki pracodawcy i kultura organizacyjna,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Praca zdalna.

Wymagane dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
Nazwa banku: PKO BP S.A o. w Katowicach
Numer konta bankowego: 94102023130000360204318770

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: