Zarządzanie środowiskowe

Tryb studiów studia niestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania 2 semestry – 180 godzin
Ilość punktów ECTS 30
Czesne: 2300 zł za semestr, z możliwością rozłożenia na raty

Zarządzanie środowiskowe- studia podyplomowe

Studia skierowane są do:

 • pracownicy firm, odpowiedzialni za stosowanie prawa ochrony środowiska oraz zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
 • pracownicy jednostek administracji samorządowej i państwowej
 • pracownicy instytucji zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska

Program

Zarządzanie środowiskowe - program studiów

Studiując na kierunku Zarządzanie środowiskowe, będziesz uczęszczać na przedmioty takie jak:

 • Prawne aspekty ochrony środowiska. Organy ochrony środowiska
 • Podstawy ochrony środowiska i ekologii
 • Podstawy ekonomiki ochrony środowiska
 • Współczesne zagrożenia dla środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Standardy środowiskowe
 • Systemy zarządzania środowiskowego w organizacji
 • Założenia zrównoważonego rozwoju – od CSR do ESG
 • Raportowanie ESG – wybrane zagadnienia
 • Finansowanie inwestycji ekologicznych
 • Marketing ekologiczny
 • Edukacja ekologiczna

Wymagane dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2) potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Rekrutacja:

Do 15.11.2023

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
Nazwa banku: PKO BP S.A o. w Katowicach
Numer konta bankowego: 94102023130000360204318770

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: