Zarządzanie środowiskowe

Tryb studiów studia niestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania 2 semestry – 180 godzin
Ilość punktów ECTS 30
Czesne: 2300 zł za semestr, z możliwością rozłożenia na raty

Zarządzanie środowiskowe- studia podyplomowe

Studia skierowane są do:

 • pracownicy firm, odpowiedzialni za stosowanie prawa ochrony środowiska oraz zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
 • pracownicy jednostek administracji samorządowej i państwowej
 • pracownicy instytucji zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska

Program

Zarządzanie środowiskowe - program studiów

Studiując na kierunku Zarządzanie środowiskowe, będziesz uczęszczać na przedmioty takie jak:

 • Prawne aspekty ochrony środowiska. Organy ochrony środowiska
 • Podstawy ochrony środowiska i ekologii
 • Podstawy ekonomiki ochrony środowiska
 • Współczesne zagrożenia dla środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Standardy środowiskowe
 • Systemy zarządzania środowiskowego w organizacji
 • Założenia zrównoważonego rozwoju – od CSR do ESG
 • Raportowanie ESG – wybrane zagadnienia
 • Finansowanie inwestycji ekologicznych
 • Marketing ekologiczny
 • Edukacja ekologiczna

Kadra

Poznaj kadrę na studiach podyplomowych zarządzanie środowiskowe

Wśród kadry dydaktycznej są m.in.

dr Tomasz Pasierbek, prof. WSTiE  – doktor nauk biologicznych, absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w specjalności biologia w ochronie środowiska oraz Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Specjalista ds. biologii środowiskowej i ekologii lasów górskich. Od 2016 roku dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, z którym jest związany zawodowo od 2005 roku. Współtwórca, ekspert i członek zespołów projektowych wielu projektów badawczych i edukacyjnych, m. in.  „Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym” oraz „Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego”. Autor programów szkoleń i studiów podyplomowych z obszaru szeroko rozumianej ekologii i ochrony przyrody. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu biologii, ochrony przyrody i turystyki.

dr Marek Nocoń, prof. WSTiE – doktor nauk społecznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studium Pedagogiki i Psychologii AE. Przez wiele lat związany z Grupą Kapitałową Kredyt Banku, gdzie jako dyrektor oddziału spółki subsydiarnej uczestniczył w procesach wdrażania szkoleń dla pracowników Grupy Kapitałowej i instytucji zewnętrznych. Obszary jego zainteresowań zawodowych to zarządzanie i jakość, praca socjalna oraz analiza rynku pracy.  Kierownik studiów podyplomowych WSTiE, doradca zawodowy, trener biznesu. Koordynator procesów dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz współautor i realizator programów szkoleniowych dla sektora MŚP. Członek zespołów realizujących projekty badawczo-rozwojowe i ekspertyzy. Współautor kilkudziesięciu publikacji z obszaru zarządzania, jakości, analizy rynku pracy, turystyki oraz marketingu.

Rafał Łabaj – absolwent zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wiceprezes zarządu oraz dyrektor ds. finansowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Wykładowca w dziedzinie ekonomii, finansów i zarządzania. Jego zainteresowania naukowe to m.in. metodologia badań poziomu, dynamiki i czynników rozwoju gospodarczego. Autor publikacji naukowych z dziedziny ekonomii. Jego pasją jest inspirowanie studentów do myślenia analitycznego, podejmowania strategicznych decyzji oraz budowania skutecznych modeli zarządzania.

Zbigniew Krepel – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, licencjonowany zarządca nieruchomości. Wykładowca z zakresu gospodarki odpadami oraz zarządzania nieruchomościami. W latach 2013-2019 zajmował się organizacją gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Jaworzno. Obecnie Dyrektor w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., odpowiedzialny za transport i gospodarowanie odpadami. 

Informacje rekrutacyjne

Wymagane dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie opłaty za czesne za I-szy semestr

Rekrutacja:

Do 05.12.2023

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
Nazwa banku: PKO BP S.A o. w Katowicach
Numer konta bankowego: 94102023130000360204318770

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: