Inżynieria oprogramowania

Tryb studiówniestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania2 semestry – 160 godzin

Inżynieria oprogramowania - studia podyplomowe

Inżynieria oprogramowania to jedna z ważniejszych gałęzi informatyki, związana z różnymi aspektami wytwarzania, użytkowania i administrowania oprogramowaniem. Dynamiczny rozwój tej dziedziny znajduje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na rynku pracy. Wiele firm zajmujących się wytwarzaniem, adaptacją, wdrażaniem lub administrowaniem oprogramowaniem poszukuje specjalistów.

Studia są adresowane do tych wszystkich, którzy w przyszłości będą zajmowali się wytwarzaniem oprogramowania (analiza, projektowanie, programowanie, testowanie i wdrażanie) czy użytkowaniem (modyfikacja, konserwacja, administrowanie).

Program

Inżynieria oprogramowania - program studiów

Uczęszczając na studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania, będziesz zdobywać wiedzę na przedmiotach takich jak:

  • Inżynieria wymagań,
  • Zaawansowane modelowanie systemów informatycznych,
  • Technologie komponentowe,
  • Testowanie i integracja oprogramowania,
  • Zarządzanie projektem informatycznym,
  • Aplikacje internetowe,
  • Języki programowania.

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Wymagane dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: