Infrastruktura

WSTiE > Uczelnia > Dlaczego WSTiE > Infrastruktura

Siedzibą Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii jest renesansowy zamek suski zwany Małym Wawelem. W zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe, laboratoria komputerowe, sale konferencyjne, siedziba władz uczelni oraz klub studencki „U Stańczyka”. Studenci i wykładowcy cenią sobie kameralny klimat tego wyjątkowego miejsca, a goście pozostają pod silnym wrażeniem architektury zamku oraz jego malowniczego otoczenia.

Uczelnia dysponuje także nowoczesnym centrum dydaktycznym, gdzie znajdują się sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownie komputerowe, sale konferencyjne, biblioteka, czytelnia, Akademickie Biuro Karier, Centrum Praktyk Studenckich, siedziba Samorządu Studenckiego, zaplecze noclegowo-gastronomiczne, strefa rekreacji, a także sekretariat studiów podyplomowych, dział finansowy, pokoje dyżurów kadry oraz archiwum. Wszystkie pomieszczenia Uczelni posiadają bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu.

Multimedialne sale wykładowe

Przestronne sale wykładowe wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt multimedialny wraz z zestawami do wideokonferencji.

Nowoczesne laboratoria komputerowe

Laboratoria komputerowe wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie umożliwiające realizację procesu dydaktycznego na wszystkich prowadzonych kierunkach studiach.

Profesjonalne sale ćwiczeniowe

W pełni wyposażone dedykowane pracownie, m.in. do zajęć z elektroniki komputerowej, sieci komputerowych, mikrokontrolerów i systemów wbudowanych, grafiki komputerowej, systemów CRM, fizyki, druku 3D, obsługi ruchu turystycznego czy rekreacji ruchowej pozwalają na pełne odwzorowanie warunków pracy i przeprowadzenie zajęć w formie projektowej i warsztatowej.

Biblioteka i czytelnia

Biblioteka WSTiE zapewnia studentom dostęp do tysięcy woluminów z takich obszarów, jak m.in.: informatyka, nauki techniczne, turystyka, rekreacja, krajoznawstwo, hotelarstwo, gastronomia, ekonomia, marketing, zarządzanie, public relations, nauki polityczne. Studenci mogą skorzystać również z dostępu do bogatej oferty wideoteki oraz baz elektronicznych. Multimedialna czytelnia jest wyposażona w nowoczesne stanowiska komputerowe, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.

Strefa studenta

Klub studencki „U Stańczyka” ­, Akademickie Biuro Karier i Centrum Praktyk Studenckich, Biuro Samorządu Studenckiego, siłownia, bilard, tenis stołowy, sala gimnastyczna, sauna, restauracja, kawiarnia, lobby bar, punkt gastronomiczny, tereny zielone, obiekty sportowe –uczelnia zapewnia studentom dostęp do obiektów sportowych: boisk, bieżni, kortu tenisowego, krytej pływalni, lodowiska, hal sportowych i siłowni.

Bliskość sklepów, centrów handlowych, restauracji, klubów fitness, krytej pływalni, kina, sali koncertowej, biblioteki publicznej, a także szlaków turystycznych pieszych i rowerowych.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Budynki WSTiE są w pełni dostosowane do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami sprawności – budynki wyposażone są w windy, podjazdy, schodołazy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Sprzęt komputerowy  w salach dydaktycznych, bibliotece, czytelni, klubie „U Stańczyka” posiada funkcjonalności  ułatwiające korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnościami – dotykowe ekrany z możliwością dostosowania kontrastu, specjalistyczne oprogramowanie, klawiatury dla osób niedowidzących i klawiatury Braille’a. Ponadto w ramach udogodnień osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać m.in. z:

  • pomocy pełnomocnika rektora ds. dostępności,
  • indywidualnej organizacji studiów i adaptacji procesu studiowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych wynikających ze specyfiki stanu zdrowia, na zasadach określonych w Regulaminie studiów WSTiE,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zdalnego kontakt z administracja Uczelni,
  • ułatwień w zakresie korzystania z biblioteki.

Rozwiązania technologiczne wspierające proces kształcenia

Platforma edukacyjna Moodle –  platforma  e-learningowa zawierająca materiały dydaktyczne, testy wiedzy, zadania do samodzielnego wykonania, odnośniki do źródeł, pliki multimedialne itp. Jest wsparciem dla osób, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach, w szczególności osób niepełnosprawnych, posiadających indywidualny tok studiowania lub objętych indywidualną ścieżką kariery.

Branżowe symulacje biznesowe – to stanowiące uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej gry edukacyjne, dzięki którym studenci – pod nadzorem opiekuna – indywidualnie lub zespołowo zakładają i prowadzą własne wirtualne firmy. Jest to efektywne narzędzie do nauki prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania firmną, podejmowania decyzji biznesowych i analizowania ich skutków.

System USOS – system informatyczny służący do kompleksowego zarządzania tokiem studiów, dzięki czemu większość spraw studenckich można załatwić zdalnie. Zawiera informacje m.in. o przedmiotach realizowanych w danym semestrze, ocenach z zaliczeń i egzaminów oraz pozwala na składanie elektronicznych podań i wniosków w sprawach studenckich.

Specjalistyczne oprogramowanie – nowoczesna technologia jest dziś nieodzownym elementem procesu kształcenia, dlatego tak ważne jest dostosowanie oprogramowania do kierunku studiów i specjalności oraz trendów rynkowych.

Platformy do zajęć online  –  nowoczesne platformy Webex Cisc oraz MS Teams umożliwiają zdalną komunikację z wykładowcą i studentami, pozwalają na uczestnictwo w zajęciach online oraz grupową pracę nad projektami, prowadzenie dyskusji i dzielenie się plikami.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: