Doradztwo zawodowe

Tryb studiów studia niestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania 2 semestry – 160 godzin
Opłata wpisowa: 300 zł
Czesne:   2000 zł za semestr, z możliwością rozłożenia na raty

 

Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe

Studia skierowane są do:

 • pracowników działów HR oraz firm doradztwa personalnego,
 • pracowników biur karier, urzędów pracy i organizacji pozarządowych,
 • specjalistów ds. rozwoju edukacyjno-zawodowego,
 • osób zainteresowanych rozwojem własnej kariery zawodowej,
 • osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru doradztwa zawodowego.

Program

Doradztwo zawodowe - program studiów

Studiując na kierunku Doradztwo zawodowe, będziesz uczęszczać na przedmioty takie jak:

 • Uwarunkowania prawne i etyczne doradztwa zawodowego,
 • Podstawy psychologii pracy,
 • Zawodoznawstwo,
 • Rynek pracy i wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy,
 • Diagnoza w doradztwie zawodowym,
 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym,
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego,
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób defaworyzowanych,
 • Praca doradcza z osobą niepełnosprawną,
 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży.

Wymagane dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
Nazwa banku: PKO BP S.A o. w Katowicach
Numer konta bankowego: 94102023130000360204318770

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: