STUDY & WORK – INNOWACYJNE POŁĄCZENIE STUDIÓW Z PRACĄ

Kluczowym elementem programu jest rozwijanie współpracy z biznesem mającej na celu zagwarantowanie studentom WSTiE możliwości podjęcia pracy zawodowej w trakcie studiów lub po studiach. Ten innowacyjny model studiów skierowany jest do osób, które są zainteresowane edukacją na najwyższym poziomie i jednocześnie chcą zdobyć niezbędne praktyczne doświadczenie zawodowe.

Innowacyjne rozwiązania dotyczące wdrażania programu dają możliwość łączenia nauki z pracą zawodową już od pierwszego roku studiów. Zdobywanie praktycznego wykształcenia gwarantowane jest w dwojaki sposób:

 • – praca na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło w partnerskich instytucjach, firmach czy przedsiębiorstwach;
 • – kilkumiesięczne wyjazdy na praktyki oraz staże w oparciu o umowy międzynarodowe, które uczelnia zawarła z zagranicznymi partnerami branżowymi.

Kilkuetapowe zdobywanie wiedzy i konfrontowanie jej z praktyką daje studentom obraz tego, jakie są ich możliwości oraz predyspozycje. Konstruowany w ten sposób już w trakcie studiów życiorys zawodowy istotnie ułatwia skuteczne wejście na rynek pracy zaraz po ukończeniu studiów.

Indywidualne ścieżki karier studentów budowane są w zależności od wybranego kierunku studiów oraz specjalizacji, w różnych dziedzinach w obrębie danego kierunku. Oferowane studentom stanowiska pracy to między innymi :

w branży turystycznej:

 • – manager resteaurcaji
 • – asystent managera hotelu
 • – asystent managera restauracji
 • – recepcjonista
 • – pracownik działu HR
 • – animator czasu wolnego
 • – pracownik call center

w branży informatycznej:

 • – administrator systemu Windows/Linux
 • – programista Java/PHP/C/C++
 • – Web designer
 • – tester oprogramowania
 • – grafik komputerowy
 • – administrator sieci

w zakresie nauk społecznych:

 • – specjalista ds. mediów społecznościowych
 • – specjalista ds. internetowych kampanii reklamowych
 • – manager ds. reklamy i wizerunku firmy
 • – specjalista ds. reklamy
 • – pracownik działu HR

Kształcenie praktycznie, odbywające się w ramach staży oraz praktyk zagranicznych, poza zdobywaniem umiejętności zawodowych zwiększa kompetencje językowe studentów. Dyplom najlepszej uczelni turystycznej w Polsce gwarantuje absolwentom pewną, stabilną pozycję zawodową, a także naukową.