Fundacja PZU – wspołpraca

WSTiE > Dla studenta > Fundacja PZU – wspołpraca

WSTiE rozpoczyna program wsparcia dla ukraińskich studentów

Dzięki współpracy, którą Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii nawiązała z Fundacją PZU, już wkrótce studenci, poszkodowani przez działania wojenne w Ukrainie, będą mogli uzyskać dodatkowe wsparcie. Współpraca zakłada bowiem nie tylko przygotowanie bogatego programu stypendialnego dla 12 osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej, ale także program studia-praca, który pozwoli im na połączenie nauki z aktywnością zawodową.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od początku swojego istnienia podkreślała znaczenie więzi międzynarodowych. Stworzenie dogodnych warunków i przygotowanie kadry sprawiły, iż jej oferta była chętnie wybierana przez studentów z zagranicy – w tym z Ukrainy. Działania wojenne w tym państwie sprawiły jednak, iż wielu zdolnych studentów ma poważne problemy z kontynuowaniem edukacji. Projekt, którego realizacji podjęła się uczelnia, stanowi odpowiedź na powyższe wyzwania. Dla 12 studentów, kształcących się na poziomie licencjackim, przewidziano nie tylko wsparcie finansowe na start, ale także pomoc w dalszym, samodzielnym życiu w Polsce.

Projekt zakłada, że po I roku nauki studenci będą łączyć edukację z pracą, w tym w formie płatnych praktyk zagranicznych, organizowanych przez uczelnię – tłumaczy Maria Grzechynka, Kanclerz WSTiE. Umożliwi im to dalsze kształcenie oraz pomoc materialną swoim najbliższym. Jesteśmy pewni, że cel uda się osiągnąć, ponieważ nasza uczelnia od wielu lat jest liderem wśród szkół kształcących dla branży turystycznej, a nasze metody łączenia nauki z pracą zawodową udowodniły już swoją skuteczność – dodaje. Zdaniem władz uczelni dzięki temu studenci będą w stanie nie tylko samodzielnie utrzymać się i odciążyć finansowo swoich bliskich, ale wręcz pomóc im, dzięki podjęciu zatrudnienia w Polsce. Lokalna branża turystyczna zyska z kolei wykwalifikowanych pracowników, którzy zasilą niedobory kadry w tym obszarze.

Uczelnia wierzy, iż integracja cudzoziemców ze środowiskiem lokalnym pomoże w osiągnięciu jeszcze jednego, ważnego celu – w budowie atmosfery tolerancji, otwartości i gotowości do pomocy. WSTiE od zawsze była ceniona za indywidualne podejście do studentów, którzy w murach uczelni mogli czuć się w pełni akceptowani. Władze mają więc nadzieję, że – szczególnie w tym trudnym czasie – studenci z Ukrainy znajdą w Suchej Beskidzkiej bezpieczeństwo oraz szansę optymalnego rozwoju.

Fantastyczne rezultaty współpracy WSTiE z Fundacją PZU na rzecz studentów z Ukrainy

Zakończony projekt, wspierany przez Fundację PZU, przyniósł znaczące korzyści tych dla studentów z Ukrainy, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu działań wojennych. Współpraca między Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii a Fundacją PZU umożliwiła 12 studentom kontynuację nauki w Polsce oraz połączenie jej z aktywnością zawodową. Dzięki niej młodzi naukowcy nie tylko zdołali odnaleźć się w nowych warunkach geopolitycznych, ale także akademickich, rozwijając swoje talenty i budując fundament przyszłego życia zawodowego.

Współpraca między Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii a Fundacją PZU miała na celu stworzenie programu stypendialnego dla 12 studentów z Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu działań wojennych. Projekt zakładał nie tylko wsparcie finansowe, pozwalające na rozpoczęcie studiów, ale także pomoc w samodzielnym życiu w Polsce. Po pierwszym roku nauki studenci mieli możliwość łączenia edukacji z pracą, w tym płatnymi praktykami zagranicznymi, organizowanymi przez uczelnię.

Osiągnięcie tak fantastycznych efektów nie byłoby możliwe bez wsparcia naszego partnera, dlatego chcielibyśmy serdecznie podziękować przedstawicielom Fundacji PZU za ich nieocenione zaangażowanie. Dzięki ich hojności i poczuciu misji, 12 utalentowanych studentów z Ukrainy zyskało szansę na kontynuację nauki w Polsce oraz inwestowanie w rozwój własnej przyszłości zawodowej.

Działania Fundacji PZU pozwoliły studentom nie tylko na samodzielne utrzymanie się i wsparcie swoich rodzin, ale także na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Integracja cudzoziemców z otoczeniem przyczyniła się do budowy atmosfery tolerancji, otwartości i gotowości do pomocy. Projekt udowodnił, że edukacja i wsparcie w trudnych chwilach mogą rzeczywiście zmieniać życie ludzi, dając im nadzieję na lepszą przyszłość.

 

PZU stypendium

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 791 117 436
abk@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: