Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz przygotowanie do wyboru odpowiedniego kierunku i rozpoczęcia nauki na studiach. Takie podejście gwarantuje lepsze ukierunkowanie ich na najbardziej optymalną ścieżkę dalszego kształcenia. Projekt jest bardzo dobrym uzupełnieniem podstawy programowej w szkołach.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii realizuje obszar tematyczny – INFORMATYKA.

Zajęcia organizowane są w trybie on-line po 30 godzin w każdym roku szkolnym. Ponadto organizowane będą koła naukowe, warsztaty weekendowe oraz letnie realizowane w pierwszym tygodniu wakacji przez 5 dni.

Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

Budżet WSTiE w Suchej Beskidzkiej:

Wartość projektu: 824 438,83 zł, w tym dofinansowanie: 783 216,88 zł,

wkład własny: 41 221,95 zł

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: