Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Projekt współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-2015 obejmujących realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.

Celem projektu jest:
• wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,
• zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii realizuje obszar tematyczny – TURYSTYKA.

Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym), naukowe warsztaty weekendowe i letnie, bezpośrednio na uczelniach.

Budżet WSTiE

Wartość projektu: 355 654,00 zł, w tym dofinansowanie: 320 088,60 zł,

wkład własny: 35 565,40 zł

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: