Programowanie w języku C++ – kurs średniozaawansowany

WSTiE > Oferta studiów > Kursy i szkolenia > Programowanie w języku C++ – kurs średniozaawansowany

Rozpoczęcie rekrutacji Ciągły nabór
Czas trwania202333 24 godzin
Tryb kształcenia Stacjonarne lub online
Koszt 1 200 zł

Program

 • Klasy w języku C++
 • Pojęcie obiektu i obiektowości
 • Deklaracja klas
 • Przeciążanie funkcji
 • Dziedziczenie i polimorfizm
 • Operacje Wejścia/Wyjścia w języku C++
 • Odczytywanie ze standardowego wejścia
 • Wypisywanie na standardowym wyjściu
 • Operacje na plikach
 • Zaawansowane elementy biblioteki standardowej C++
 • Operacje matematyczne
 • Zaawansowane operacje na napisach
 • Przeciążanie operatorów w języku C++
 • Kiedy używać przeciążonych operatorów?
 • Praktyczne przykłady użycia
 • Obsługa wyjątków
 • Projektowanie programu matematycznego
 • Ćwiczenia w pisaniu oprogramowania
 • Dobre i złe praktyki programistyczne w języku C++
 • Programowanie strukturalne
 • Programowanie obiektowe

Kadra

Prowadzący szkolenie

dr Zdzisław Onderka – absolwent matematyki oraz informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem), doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wykładowca akademicki  m. in. WSTiE oraz AGH,  wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Informatyki UJ.  Posiada doświadczenie jako programista aplikacji do elektrokardiografii . W polu jego zainteresowań dydaktyczno-naukowych są m. in. projektowanie i implementacja baz danych, programowanie w języku  C/C++ , inżynieria oprogramowania,  algorytmy i programowanie rozproszone w środowisku heterogenicznym oraz programowanie aplikacji na urządzenia mobilne.   

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: