Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem RODO

WSTiE > Oferta studiów > Kursy i szkolenia > Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem RODO

Rozpoczęcie rekrutacji Ciągły nabór
Czas trwania 8 godzin
Tryb kształcenia Stacjonarne lub online
Koszt2 2 000 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem RODO - kurs

Rzetelna wiedza – wyłącznie praktyczne umiejętności

Jesteś pracownikiem działu finansowo-księgowego? Odpowiadasz za administrację Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych? Poznaj najświeższe przepisy prawne i naucz się wykorzystywać je w praktyce!

Szkolenie online, przygotowane przez eksperta w dziedzinie finansów i rachunkowości, to kompendium wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać każdy specjalista w branży. Dzięki realizacji bogatego programu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • zasad naliczania odpisu,
 • metodyki ustalania liczby zatrudnionych i uprawnionych do korzystania z ZFŚS,
 • ustawowego zakresu działalności socjalnej,
 • rozliczania świadczeń urlopowych,
 • badania sytuacji życiowej osób uprawnionych do korzystania z pomocy z ZFŚS oraz organizacji komisji socjalnych.

Dodatkowym atutem szkolenia jest blok poświęcony przepisom RODO w odniesieniu do prawidłowej realizacji zadań, wynikających z działalności ZFŚS i komisji socjalnych. Wiedza, podparta przykładami wdrożeń i analizami casestudies sprawia, iż nowy wachlarz umiejętności możesz skutecznie wykorzystać od razu po ukończeniu kursu.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem i przekonaj się, w jaki sposób ta inwestycja może przełożyć się na Twój sukces zawodowy.

Program

Program kursu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem RODO

 1. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia odpisu z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2020
 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych,
 • wysokość odpisów podstawowych w 2020 roku,
 • ustawowe terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS,
 • jakie dodatkowe środki pracodawca może w bieżącym roku zwiększyć środki na ZFŚS.
 1. Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego,
 • świadczenie urlopowe a przychód pracownika,
 • możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego,
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego,
 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych,
 • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu.
 1. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich – na jakich zasadach korzystają z Funduszu,
 • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu pracy,
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika.
 1. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe,
 • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS.
 1. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych w 2019 przepisów ustawy o ZFŚS uwzględniających wymogi rozporządzenia unijnego RODO
 • prowadzenie działalności socjalnej w świetle unijnego rozporządzenia RODO – wymogi w zakresie ochrony danych osobowych osób korzystający z pomocy finansowanej z Funduszu,
 • uaktualnienie zapisów regulaminu w świetle RODO – konieczne zmiany,
 • obowiązek informacyjny RODO w świetle najnowszych zmian ustawy o ZFŚS,
 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej i rodzinnej osób uprawnionych,
 • zasady przetwarzania danych o stanie zdrowia – po ostatnich zmianach ustawy o zfśs,
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny (np. dzieci, współmałżonka) na przetwarzanie ich danych w świetle najnowszych przepisów i interpretacji PUODO.
 1. Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz doradczy pracodawcy, w tym jakich uprawnień pracodawcy nie wolno przenosić na komisję socjalną,
 • zasady tworzenia komisji socjalnych,
 • wgląd do dokumentacji przez członków komisji a ochrona danych osobowych,
 • upoważnienie dla członków komisji socjalnej – w zakresie przetwarzania jakich danych jest obowiązkowe?

Kadra

Prowadzący szkolenie

Monika Bil – ekspert w dziedzinie finansów i rachunkowości, wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Absolwentka kierunku ekonomia na Uniwersytecie Szczecińskim, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Doświadczenie i wiedzę zdobywała podczas trwającej od ponad 25 lat kariery zawodowej, pracując na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla w działach związanych z finansami, księgowością oraz podatkami i płacami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową firm z grupy MŚP i korporacji. Warsztat szkoleniowy doskonaliła, współpracując m.in. z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii oraz NEWkey, realizując szkolenia komercyjne i finansowane ze źródeł zewnętrznych. Szerokie portfolio zadowolonych klientów usług szkoleniowych stworzyła w oparciu o wyjątkowy proces realizacji szkoleń bazujących przede wszystkim na jej bogatym doświadczeniu praktycznym w obszarze swojej specjalizacji.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: