Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Spośród wszystkich zasobów firmy ludzie są tym najcenniejszym. Prawdziwą sztuką i warunkiem sukcesu jest umiejętność przyciągnięcia wartościowych pracowników, ich skuteczna rekrutacja, motywowanie oraz mądre inwestowanie w ich dalszy rozwój. Jak zarządzać takimi procesami?
Jak wygląda nowoczesny employer branding?
Jak łączyć wiedzę dotyczącą HR z innymi obszarami odpowiedzialności managerskiej?
Studia zarządzanie zasobami ludzkimi w WSTiE to szansa, by poznać odpowiedzi oraz czerpać wiedzę wprost od ekspertów-praktyków, stanowiących elitę managerów działów human resources.

Zarzadzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi: studia – dlaczego warto?

Zarządzanie zasobami ludzkimi studia I stopnia to przepustka do kariery w branży human resources. Wszystkie organizacje (zarówno firmy z sektora MŚP, duże międzynarodowe korporacje, jak i jednostki sektora publicznego czy organizacje pozarządowe) dostrzegają, że kluczem do sukcesu są kompetentni, kreatywni i zmotywowani pracownicy. Umiejętność ich odnalezienia, przyciągnięcia oraz utrzymania stanowią jednak spore wyzwanie, dlatego profesjonaliści potrafiący zarządzać tym obszarem stali się poszukiwanymi ekspertami na rynku pracy. Studia zarządzanie zasobami ludzkimi pozwolą Ci zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, staną się trampoliną do awansu czy zmiany branży oraz wysokich zarobków.

„Zarządzanie zasobami ludzkimi: studia” to program, który WSTiE stworzyła z myślą o przyszłych liderach i we współpracy z aktualnymi liderami. W trakcie zajęć dowiesz się więc wszystkiego, co najistotniejsze z punktu widzenia realnych potrzeb rynku:

 • – dowiesz się, jak prowadzić skuteczną politykę personalną, zarządzać procesami HR oraz budować strategie zarządzania personelem
 • – poznasz efektywne metody coachingowe i narzędzia ich wdrażania w organizacji
 • – nauczysz się pozyskiwać kandydatów do pracy, wprowadzać nowozatrudnionych (onboarding), a także rozwiązywać stosunek pracy
 • – dowiesz się, jak wynagradzać i oceniać pracowników, a także jak zachęcać ich do rozwoju

Ponieważ rynek pracy zmienia się dynamicznie, w trakcie studiów nauczysz się elastyczności i prognozowania trendów.
Do Twojej dyspozycji oddamy nowoczesne oprogramowanie, pokażemy Ci, jak wykorzystywać sferę online do prowadzenia działań w obszarze employer brandingu oraz rekrutacji.

zarządzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi – przebieg studiów

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi to program interdyscyplinarny, w trakcie którego opanujesz wiedzę z wielu obszarów: finansów, kadr, prawa, marketingu, administracji, negocjacji, psychologii oraz socjologii.

Rozpoczniesz od zbudowania stabilnych fundamentów wiedzy niezbędnej do zarządzania procesami kadrowymi:

 • – dowiesz się, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr
 • – nauczysz się kształtować przyjazne warunki pracy zgodnie z zasadami obowiązującego prawa
 • – poznasz przepisy prawa pracy
 • – opanujesz podstawowe systemy informatyczne wspomagające administrację kadrami

Pod okiem praktyków, będących aktywnymi specjalistami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, dowiesz się także, jak wygląda wykorzystanie tej wiedzy w realiach zawodowych. Podczas zajęć mających formę warsztatów i rozwiązywania rzeczywistych studiów przypadku:

 • – nauczysz się prowadzić proces rekrutacji pracowników i planować ścieżki kariery
 • – dowiesz się, jak przygotowywać i realizować szkolenia pracowników
 • – przetestujesz metody oceny efektywności wdrożonych narzędzi HR
 • – zdobędziesz umiejętność określania potrzeb szkoleniowych pracowników
 • – nauczysz się przygotowywać szkolenia i oceniać ich przydatność

Pozyskaną wiedzę i umiejętności będziesz mógł zweryfikować w praktyce podczas ćwiczeń, case studies i symulacji oraz praktyk i staży. Kończąc studia zarządzanie zasobami ludzkimi w WSTiE, będziesz w pełni przygotowany do aktywnego podjęcia pracy już pierwszego dnia po obronie dyplomu.

Zarządzanie zasobami ludzkimi: studia – dodatkowe korzyści dla studentów WSTiE

Zarzadzanie zasobami ludzkimi studia I stopnia to program, który WSTiE stworzyła w ścisłej współpracy z praktykami HR. Stanowi on innowacyjną odpowiedź na potrzeby rynku i kompleksowo przygotowuje studentów do rozwoju kariery w działach kadr dowolnej branży. Poza kanonem zajęć przewidzianych programem studenci mają także okazję do zgłębienia specjalistycznych zagadnień na poziomie zaawansowanym:

 • – controlling personalny
 • – nowoczesne przywództwo
 • – programowanie rozwoju pracowników
 • – motywowanie pracowników z elementami psychologii zarządzania
 • – rozwiązania IT w ZZL
 • – dylematy, paradoksy i błędy w kierowaniu ludźmi

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi w WSTiE wyróżnia także nowoczesny sposób zdobywania wiedzy. Wśród wykładowców znajdują się managerowie działów HR, dyrektorzy zarządzający, a także właściciele firm, którzy dzielą się realną wiedzą z własnej praktyki biznesowej. Poza zajęciami opartymi na formule warsztatów, case study i symulacjach, studenci mogą brać udział w wykładach interaktywnych, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach treningowych.

Zarzadzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi: studia – co po uzyskaniu dyplomu?

Dzięki szerokim, poszukiwanym na rynku pracy kompetencjom, absolwenci WSTiE z powodzeniem znajdują zatrudnienie w działach personalnych firm i instytucji wielu branż. Kończąc studia zarządzanie zasobami ludzkimi, zbudujesz własną atrakcyjną ścieżkę kariery m.in. jako:

 • – dyrektor HR
 • – manager ds. rozwoju 
 • – kierownik zespołu 
 • – specjalista ds. rekrutacji 
 • – specjalista ds. szkoleń 
 • – broker edukacyjny
 • – trener rozwoju zawodowego 
 • – trener biznesu

Po obronie dyplomu zbudujesz ścieżkę kariery także w agencjach konsultingowych, w firmach headhunterskich, instytucjach szkoleniowych oraz urzędach pracy. Dzięki wszechstronnemu przygotowaniu biznesowemu będziesz także w stanie z powodzeniem założyć własną firmę, a także rozwijać ją na wybranym rynku.

zarządzanie

Może Cię zainteresować: