MECOS RNET – Mini Ecosystems Regional Networks

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > MECOS RNET – Mini Ecosystems Regional Networks

MECOS RNET – Mini Ecosystems Regional Networks

MECOS RNET – Mini-Ecosystems Regional Networks (Regionalne Sieci Mini-Ekosystemów) (2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670), KA220 – Partnerstwo na rzecz Współpracy obszarze Kształcenia Dorosłych, jest finansowany przez program Erasmus+ i będzie trwał 24 miesiące. Projekt ma na celu identyfikację i wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie kształcenia dorosłych w celu stymulowania u grup docelowych będących adresatami projektu ich skłonności do przedsiębiorczości raz rozwoju posiadanych przez nich umiejętności cyfrowych. W rzeczywistości MECOS RNET ma na celu ułatwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji w wspomnianych dziedzinach osobom żyjącym w marginalnych kontekstach, zapewniając im możliwość uruchomienia swojego pomysłu na biznes i przyczyniając się do ożywienia gospodarczego społeczności lokalnych, w których żyją. Podczas realizacji projektu kluczowa będzie ekologiczna wizja lokalnych ścieżek rozwoju.

Numer projektu: 2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670
Termin realizacji: 01-11-2021 / 01-11-2023

O projekcie

Cele

Projekt skupia się na promowaniu samozatrudnienia i przedsiębiorczości wśród dwóch głównych grup docelowych:

  • Młodzieży, którą tworzą osoby w wieku 18-35 lat oraz
  • osób w Srebrnym Wieku, obejmującej osoby w wieku powyżej 50 lat.

Obie grupy są traktowane priorytetowo, ze względu na to, że są szczególnie narażone, zwłaszcza na obszarach wiejskich. W projekt zaangażowane będą również osoby niepełnosprawne.

Rezultaty

MECOS RNET wytworzy trzy główne rezultaty, wszystkie skoncentrowane na tworzeniu innowacyjnego spojrzenia na rozwój gospodarczy i społeczny, a także na przetwarzaniu ścieżek edukacyjnych, które są skuteczne w pozyskiwaniu kompetencji kluczowych niezbędnych do rozpoczęcia pracy jako samozatrudniony lub przedsiębiorca.

Konsorcjum w szczególności skupi się na:

  • Przygotowaniu szkolenia „Edukacja biznesowa dla przedsiębiorców”;
  • Stworzy Masowy, otwarty kurs online Przedsiębiorczość dla wszystkich (Entrepreneurship for All Massive Online Open Course [MOOC])
  • Zapewni specjalistyczną platformę Międzynarodowego Centrum Szkoleniowo-Doradczego (International Training and Consulting Centre), która będzie funkcjonować nawet po zakończeniu cyklu życia projektu i której funkcjonowanie pomoże we wspieraniu mini-ekosystemów powstałych w trakcie realizacji projektu.

 

Partnerzy

Konsorcjum MECOS RNET składa się z wysoce wyspecjalizowanych organów publicznych i organizacji pozarządowych z Bułgarii, Ukrainy, Polski, Grecji i Włoch. W szczególności:

  • Krajowe Stowarzyszenie Urzędników Miejskich w Bułgarii (Bułgaria),
  • Kijowska Szkoła Biznesu (Ukraina),
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (Polska),
  • INCLUDE – Interdyscyplinarna Sieć Edukacji Specjalnej i Międzykulturowej (Grecja)
  • e CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell „Educazione e lo Sviluppo (Włochy)

zamierzają współpracować w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

Pierwsze spotkanie międzynarodowe MEcoS RNet 07/12/2021 - online ZOOM

Agenda

Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe

Spotkanie partnerskie odbyło się w Palermo w dniach 30 i 31 maja. Udział w nim wzięli  przedstawiciele wszystkich organizacji. Spotkanie miało na celu uwzględnienie dotychczasowych działań, omówienie problemów wdrożeniowych, omówienie bieżących kwestii o charakterze administracyjnym oraz przygotowanie i realizację nadchodzących szkoleń dla przedsiębiorców. Był też czas  na zwiedzanie pięknego miasta Palermo, na swobodną komunikację pomiędzy uczestnikami z Polski, Ukrainy, Grecji, Włoch i Bułgarii. Kolejne spotkanie partnerskie planowane jest na 22 września w Salonikach.

22 - 23/09/2022 - Thessaloniki Greece

Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe

Międzynarodowe Spotkanie, Grecja, Erasmus+

Zapraszamy na nową platformę szkoleniową

11 - 12/05/2023 - Sucha Beskidzka, Polska

Czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe

Spotkanie międzynarodowe

Szkolenie Przedsiębiorczość dla wszystkich

Zaproszenie szkolenie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: