Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii podsumowała udział w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”

WSTiE > Aktualności > Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii podsumowała udział w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”

Jako uczelnia, której zależy na realnym wspieraniu kształcenia młodzieży, WSTiE z ogromną satysfakcją wzięła udział w Kongresie Edukacji Zawodowej w Małopolsce. Podczas tego ważnego spotkania podsumowano wiele innowacyjnych inicjatyw, w tym program „Małopolska Chmura Edukacyjna: Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”. Zaangażowanie uczelni w ten projekt, a także jakość działań, podejmowanych na rzecz wspierania kształcenia zawodowego młodych Małopolan, spotkały się z uznaniem organizatorów.

Kongres Edukacji Zawodowej to niezwykle prestiżowe spotkanie, które stanowi kulminację działań, podejmowanych w regionie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Kongres zgromadził wiele ważnych postaci, w tym Martę Malec-Lech, członkinię zarządu województwa, Rafała Kosowskiego, radnego województwa oraz przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Nie zabrakło również reprezentantów naszej uczelni, którzy mieli zaszczyt odebrać gratulacje oraz wyrazy uznania za nasz wkład w projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”.

W ramach tej ważnej inicjatywy eksperci WSTiE przeprowadzili liczne zajęcia online oraz warsztaty stacjonarne, skoncentrowane na dziedzinie turystyki. Wykładowcy WSTiE dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, poruszając kluczowe tematy, takie jak trendy w turystyce, wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzi marketingu turystycznego, czy też aspekty prawne związane z turystyką na obszarach chronionych.

Oferta edukacyjna uczelni była kompleksowa, łącząc wiedzę z pogranicza pedagogiki i animacji czasu wolnego, a także wprowadzając kluczowe zagadnienia z zakresu nowoczesnego podejścia do hotelarstwa (ze szczególnym naciskiem na ekologię). Ponadto WSTiE organizowała warsztaty weekendowe i letnie, podczas których uczestnicy mieli okazję zgłębić wiedzę na tematy takie jak: nowoczesne hotelarstwo, turystyka w dobie post-COVID, kreowanie wizerunku w hotelarstwie, marketing w gastronomii oraz obsługa klienta.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów z małopolskich szkół średnich, którzy licznie i chętnie uczestniczyli zarówno w zajęciach online, jak i stacjonarnych. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do rozwoju edukacji zawodowej w regionie i wspierać młodych ludzi w zdobywaniu cennych, specjalistycznych umiejętności. Wierzymy, że z część z nich już wkrótce powitamy w murach WSTiE jako naszych studentów.