Zdobywanie szczytów górskich… i szczytów wiedzy – za nami ćwiczenia terenowe na Babiej Górze

WSTiE > Aktualności > Zdobywanie szczytów górskich… i szczytów wiedzy – za nami ćwiczenia terenowe na Babiej Górze

W dniu 21 października studenci kierunku turystyka i rekreacja mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowych ćwiczeniach terenowych na malowniczej Babiej Górze. Te praktyczne warsztaty były czymś znacznie więcej niż tylko wycieczką – oferowały możliwość praktycznego sprawdzenia zdobytej wiedzy pod okiem doświadczonej kadry akademickiej, a także odbycia certyfikowanego szkolenia.

W ramach intensywnych ćwiczeń studenci zgłębili kluczowe obszary, związane z organizacją wycieczek oraz turystyką kwalifikowaną. Prowadzący – wśród których znaleźli się dr Krzysztof Borkowski, prof. WSTIE, dr Tomasz Pasierbek, prof. WSTiE oraz mgr Marek Durmała – rozpoczęli od technicznego przygotowania wyprawy. Omówili kwestie medyczne, niezbędne wyposażenie, a także aspekty kondycyjne. Studenci zdobyli umiejętności planowania trasy, korzystania z mapy oraz zrozumieli implikacje objęcia obszaru parku narodowego ochroną. W kolejnym etapie prowadzący skupili się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem podczas wypraw, a także metodyką przekazywania informacji. Studenci mieli okazję nauczyć się, jak utrzymać zainteresowanie uczestników wycieczki, jak przyciągnąć ich uwagę i skutecznie ich aktywizować. Szkolenie obejmowało również przygotowanie do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, które mogą wystąpić podczas pobytu turystycznego w górach.

Formy nauki, takie jak ta, odgrywają kluczową rolę w WSTiE, ponieważ od początku istnienia uczelnia wyznaje zasadę praktycznego podejścia do kształcenia. Jej nadrzędnym celem jest nabywanie praktycznych kompetencji poprzez rzeczywiste studia przypadków oraz warsztaty. Dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach terenowych na Babiej Górze studenci rozwijają konkretne umiejętności zawodowe, zyskują cenne doświadczenie oraz uczą się podejmować trafne decyzje w realnych sytuacjach. Ponadto możliwość zdobycia certyfikatu z zakresu prowadzenia grup w obszarach górskich pod ochroną stanowi znaczący atut na konkurencyjnym rynku pracy.

Zdobywanie szczytów górskich… i szczytów wiedzy – za nami ćwiczenia terenowe na Babiej Górze