...

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej ma zaszczyt zaprosić na konferencję zamykającą realizację projektu „Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego”, realizowanego w ramach programu pod nazwą „Dialog” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia realizuje projekt w partnerstwie z Fundacją Edukacji Rozwoju i Innowacji z Krakowa.

Konferencja ,,Zrównoważone zarządzanie parkami narodowymi” odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 roku o godz.10.00. w Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej ul. Zamkowa 1.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań dotyczących zarządzania parkami narodowymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym, kompetencji zarządczych oraz postaw pracowników wobec projektów legislacyjnych funkcjonowania parków narodowych. Dwa panele tematyczne pozwolą na żywą dyskusję i wymianę poglądów.

W gronie prelegentów znajdą się realizatorzy projektu, przedstawiciele parków narodowych oraz samorządu terytorialnego, eksperci.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej w dniu konferencji przewidujemy możliwość przeprowadzenia spotkania w formule hybrydowej. Osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu w sposób bezpośredni, prześlemy linki do połączenia się z nami online. W razie wystąpienia takiej sytuacji prosimy o zgłoszenie wraz z przesłaniem adresu e-mail, na który prześlemy stosowny link.

dr Marek Łabaj, prof. WSTiE

Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Program Konferencji Zrównoważone zarządzanie parkami narodowymi