Zaproszenie na konferencję „Procesy i model integracji interesariuszy lokalnej gospodarki turystycznej po pandemii COVID-19. Zarządzanie turystyką na szczeblu lokalnym w ocenie interesariuszy”

WSTiE > Aktualności > Zaproszenie na konferencję „Procesy i model integracji interesariuszy lokalnej gospodarki turystycznej po pandemii COVID-19. Zarządzanie turystyką na szczeblu lokalnym w ocenie interesariuszy”

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej ma zaszczyt zaprosić na konferencję zamykającą realizację projektu „Procesy i model integracji interesariuszy lokalnej gospodarki turystycznej po pandemii COVID-19”, realizowanego w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja „Procesy i model integracji interesariuszy lokalnej gospodarki turystycznej po pandemii COVID-19. Zarządzanie turystyką na szczeblu lokalnym w ocenie interesariuszy” odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 roku o godz.11.00. w Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań dotyczących stanu relacji i wzajemnych oczekiwań samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za turystykę, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych oraz przedsiębiorców. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną także rekomendacje niezbędne dla integracji interesariuszy jako efektu partnerstwa publiczno-prywatnego będącego narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu gospodarką turystyczną na szczeblu regionalnym i lokalnym. Dwa panele tematyczne: „Razem czy osobno? Kompetencje DMO i JST” oraz „Jak rozumieć integrację lokalnych interesariuszy gospodarki turystycznej?” pozwolą na żywą dyskusję i wymianę poglądów.

W gronie prelegentów znajdą się realizatorzy projektu, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, ROT i LOT, samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

Zgłoszenia do udziału w konferencji można dokonać w formie elektronicznej: http://wste.edu.pl/konferencja-dmo/

W przypadku potrzeby zakwaterowania w hotelu w trakcie trwania wydarzenia prosimy o informację w formularzu zgłoszeniowym.

Z poważaniem

dr Marek Łabaj, prof. WSTiE

Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii