Zaproszenie na konferencję „Sektor MICE wobec wyzwań społeczno-gospodarczych”

WSTiE > Aktualności > Zaproszenie na konferencję „Sektor MICE wobec wyzwań społeczno-gospodarczych”

Szanowni Państwo,

W imieniu Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii mam zaszczyt zaprosić Państwa
na dwudniową ekspercką konferencję naukową „Sektor MICE wobec wyzwań społeczno-gospodarczych”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2024 roku w Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej.

Podczas pierwszego dnia konferencji (17 kwietnia) skoncentrujemy się na analizie światowych trendów w organizacji wydarzeń biznesowych oraz znaczeniu zrównoważonego rozwoju w sektorze MICE. Dodatkowo zaplanowane panele dyskusyjneumożliwią żywą dyskusję na temat szans i zagrożeń dla sektora MICE
w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Drugiego dnia
(18 kwietnia) przewidziano sesje warsztatowe oraz panele eksperckie, w trakcie których omówimy wykorzystanie nowych technologii w sektorze, oddziaływanie miast i wydarzeń na społeczność oraz perspektywy rozwoju MICE.

W konferencji wezmą udział eksperci reprezentujący instytucje akademickie, organizacje biznesowe, przedsiębiorcy oraz sektor publiczny. Nie zabraknie praktyków związanych z kluczowymi markami, takimi jak: Polska Izba Przemysłu Targowego, Symposium Cracoviense, Netventure,ThinkMice, Convention Bureau, Stowarzyszenie Kongresy i Konferencje w Polsce, ICE Krakow Congress Centre, PCO, Idea Profit,Ideo Force czy LW Hotel Consulting. Będzie to doskonała okazja nie tylko do aktualizacji wiedzy i umiejętności, ale także do wymiany poglądów oraz nawiązania wartościowych kontaktów. Patronat medialny nad konferencją objęło branżowe pismo ThinkMice.

Zgłoszenia do udziału w konferencji można dokonać w formie elektronicznej: https://konferencjamice.wste.edu.pl/

W przypadku potrzeby zakwaterowania w hotelu w trakcie trwania wydarzenia prosimy o informację w formularzu zgłoszeniowym.

Z poważaniem

dr Marek Łabaj, prof. WSTiE

Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii