Za nami konferencja, podsumowująca projekt „Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG”

WSTiE > Aktualności > Za nami konferencja, podsumowująca projekt „Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG”

W dniu 22 marca 2024 r. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii gościła ekspertów, naukowców oraz praktyków, skupiających się na wymianie wiedzy oraz doświadczeń z zakresu zrównoważonego rozwoju. Konferencja naukowa, która ich zgromadziła, była punktem wieńczącym realizację projektu, realizowanego wraz z Edu Smart Training Centre Limited, European Ecocycles Society oraz Fundacją „Green Industry Foundation”. Działania, prowadzone przez okres dwóch lat, dążyły do realnej zmiany świadomości, dotyczącej zrównoważonego zarządzania.

Podczas konferencji prezentowano bogaty program tematyczny, w którym wiodącą rolę odgrywali branżowi eksperci. Dr Marek Nocoń, profesor WSTiE, przedstawił założenia oraz wypracowane rezultaty i produkty międzynarodowego projektu partnerskiego. Następnie dr hab. Sandor Nemethy z European Ecocycles Society z Węgier zrelacjonował doświadczenia partnerów projektu oraz podzielił się dobrymi praktykami, dotyczącymi zarządzania środowiskiem w obliczu zmian klimatycznych. Bartłomiej Mróz, reprezentujący WSTiE, omówił wypracowany w ramach projektu program szkoleń, a dr Tomasz Pasierbek z Babiogórskiego Parku Narodowego wyjaśnił znaczenie podejścia ESG w perspektywie czasowej. Konferencję wieńczył panel dyskusyjny z udziałem reprezentantów kadry akademickiej oraz świata biznesu, wśród których znaleźli się Maria Grzechynka (Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii), dr hab. Sandor Nemethy (Prezes European Ecocycles Society), dr Tomasz Pasierbek (Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego) oraz dr Tamas Kopeczi-Bocz (przedstawiciel sektora przedsiębiorczości, wykładowca Uniwersytetu w Tokaju).

Konferencja nie tylko stanowiła okazję do podsumowania działań konsorcjum projektowego, ale także wskazała praktyczne kierunki dalszych działań. Dzięki projektowi możliwe będzie wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń w sektorze kształcenia zawodowego, co przyczyni się do zwiększenia wiedzy i kompetencji kadry eksperckiej. Ponadto projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację Europejskiego Zielonego Ładu i Nowej Taksonomii, co owocować będzie w perspektywie długofalowej. Jak zaznaczyli członkowie konsorcjum projektowego, dzięki takim inicjatywom, podejmowanym we współpracy międzynarodowej, możliwe jest przekładanie teorii na praktykę oraz realne budowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu „Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Dodatkowe informacje na temat projektu: https://wste.edu.pl/nauka-i-badania/projekty/partnerstwa-strategiczne-ksztalcenie-i-szkolenie-zawodowe/