Dziekan WSTiE został członkiem Rady Programowo-Naukowej nowo powołanego pisma

WSTiE > Aktualności > Dziekan WSTiE został członkiem Rady Programowo-Naukowej nowo powołanego pisma

Dziekan naszej uczelni, dr Batłomiej Walas, prof. WSTiE, został wybrany na członka Rady Programowo-Naukowej nowego czasopisma „Turystyka – zarządzanie, administracja, prawo”. Zostało ono powołane zgodnie z zarządzeniem nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 grudnia 2022 r. i będzie zajmować się szeroko pojętymi zagadnieniami z dziedziny turystyki oraz nauk o zarządzaniu, jakości i prawie.

Czasopismo naukowe będzie wydawane w wersji elektronicznej, z możliwością ewentualnego przedruku w formie papierowej. Redaktorką naczelną czasopisma została pani dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH, a zastępcami pan dr Dominik Borek i dr hab. Krzysztof Celuch, prof. SGTiHV. W Radzie Programowo-Naukowej znaleźli się cenieni eksperci, praktycy i akademicy – w tym Dziekan naszej uczelni. Jego wiedza i doświadczenie będą nieocenionym wsparciem dla redakcji w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku rozwoju czasopisma oraz selekcjonowania najważniejszych publikacji naukowych.

Obecnie trwa nabór tekstów do pierwszego numeru czasopisma, którego publikacja planowana jest na najbliższe miesiące. Tematem przewodnim będzie zarządzanie zmianą w turystyce, analiza stanu obecnego oraz perspektywy na przyszłość w regionach i przedsiębiorstwach turystycznych. Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów, dotyczących badań prowadzonych w powyższych obszarach. Dodatkowe informacje: https://tiny.pl/w23ks