KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU „PROCESY I MODEL INTEGRACJI INTERESARIUSZY LOKALNEJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PO PANDEMII COVID-19”

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej zorganizowała konferencję zamykającą realizację projektu „Procesy i model integracji interesariuszy lokalnej gospodarki turystycznej po pandemii COVID-19”, realizowanego w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” Ministra Edukacji i Nauki.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań dotyczących stanu relacji i wzajemnych oczekiwań samorządu terytorialnego odpowiedzialnego za turystykę, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych oraz przedsiębiorców. Podczas wydarzenia przedstawione zostały także rekomendacje niezbędne dla integracji interesariuszy jako efektu partnerstwa publiczno-prywatnego będącego narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu gospodarką turystyczną na szczeblu regionalnym i lokalnym. Dwa panele tematyczne pozwoliły na żywą dyskusję i wymianę poglądów.

W gronie prelegentów znaleźli się realizatorzy projektu, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej,  ROT i LOT, samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

Materiały z wystąpień konferencyjnych

dr Marek Nocoń, prof. WSTiE
dr Bartłomiej Walas, prof. WSTiE
dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. WSB, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
Agnieszka Sikorska – Prezeska Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych
Grzegorz Soszyński Prezes Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Kraków Tourism Alliance

Formularz zgłoszeniowy uczestnika konferencji

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU  
„PROCESY I MODEL INTEGRACJI INTERESARIUSZY LOKALNEJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PO PANDEMII COVID-19”

16 kwietnia 2024 r., godzina 11.00
Sala Rycerska , Zamek Suski, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka

    Czy życzy sobie Pan/Pani by dokonać rezerwacji noclegu?

    TakNie