MICE

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że rozpoczęliśmy kolejny projekt partnerski w ramach programu Erasmus+ pt. Vocational competences in MICE sector.

W skład Konsorcjum wchodzi 3 partnerów, z 3 krajów europejskich:
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska – lider projektu, Európai Ökociklus Társaság (European Ecocycles Society), Węgry Edu Smart Traning Centre Limited, Irlandia

Projekt „Vocational competences in MICE sector” ma na celu poprawę i zwiększenie kompetencji zawodowych oraz umiejętności korzystania z rożnego rodzaju narzędzi potrzebnych na rynku oraz wymaganych przez klientów przez organizatorów wydarzeń z branży MICE (Meetings – Incentives – Conferences – Events). Projekt Obszar, cele i rezultaty projektu wpisują się wprost w priorytety Akcji 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych

Celem głównym projektu jest stworzenie standardu kwalifikacji i pracy oraz modelu kompetencji zawodowych organizatora wydarzeń (event manager) w branży MICE.

Partnerzy założyli wypracowanie narzędzi i rozwiązań pozwalających na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych organizatorów wydarzeń, a tym samym podniesienie jakości usług MICE oraz wzrostu kompetencji miękkich pozwalających na budowanie partnerstw lokalnych i międzybranżowych (HORECA, PR, marketing i in.)

Bezpośrednio projekt dedykowany jest organizatorom wydarzeń, pracownikom MICE, a pośrednio pracodawcom MICE, szkołom branżowym, instytucjom edukacyjnym.

Projekt zakłada przeprowadzenie desk research w każdym kraju partnerskim, a następnie opracowanie:

  • standardu kwalifikacji i pracy event managera (organizatora wydarzeń),
  • modelowych poradników zawodowych dla branży MICE,
  • poradnika SOFT SKILLS sektora MICE,
  • programu szkoleniowego oraz programu stażu zawodowego dla organizatorów wydarzeń branży MICE.

Szanowni Państwo,

Pierwszym etapem naszych działań projektowych był zbiór i analiza danych wyjściowych dot. branży MICE na poziomie europejskim, w szczególności w3 krajach partnerskich – Irlandia, Węgry, Polska. Badania przeprowadzone zostały przez ekspertów, specjalistów, naukowców związanych z branżą MICE w krajach partnerskich. Każdy z partnerów dysponował odpowiednią kadrą do przeprowadzenia deskresearch oraz właściwym doświadczeniem w prowadzeniu badań oraz analizy danych statycznych oraz jakościowych.

Badanie wejściowe dotyczyły potrzeb branży MICE w zakresie zastanych kompetencji, luk kwalifikacji, oczekiwanych kompetencji kluczowych, zawodowych oraz miękkich, a także istniejących standardów jakie panują w zawodzie organizator wydarzeń (event manager) w sektorze MICE oraz oczekiwań branży i klientów. W deskresearch Zespół projektowy wziął pod uwagę zastane dane ilościowe oraz jakościowe dot. branży MICE, kompetencji kadry sektora MICE, ale także opracowania, uwagi, rekomendacje ekspertów branżowych, edukatorów, specjalistów ds. budowania kompetencji oraz środowiska MICE, w tym pracodawców oraz pracowników branży. Na zakończenie deskresearch, po zgromadzeniu danych w raportach krajowych, został opracowany zbiorczy raport zawierający uwagi oraz rekomendacje potrzebne do opracowania standardu kwalifikacji i pracy organizatora wydarzeń MICE oraz modelu kompetencji kluczowych oraz zawodowych, a także pozostałych rezultatów pracy intelektualnej zaplanowanych w projekcie.

Życząc przyjemnej lektury oddajemy w Państwa ręce przygotowany przez nas Raport.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować że nasz międzynarodowy zespół ekspertów zakończył prace nad opracowaniem ,,Standardu kwalifikacji i pracy dla pracowników branży MICE”. Przygotowany dokument składa się z opisu kompetencji zawodowych MICE oraz kluczowych zadań zawodowych organizatora wydarzeń. 

Jesteśmy przekonani że Standard kwalifikacji i pracy dla branży MICE wspomoże w doskonaleniu oraz budowaniu kompetencji zawodowych przez organizatorów wydarzeń oraz zawody pokrewne m.in. event managerów oraz organizatorów imprez np. w agencjach eventowych, reklamowych i PR, hotelach i przedsiębiorstwach turystycznych, obiektach eventowych, czy międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach dedykowanych przemysłowi spotkań MICE.

Opracowany standard kwalifikacji i pracy organizatora wydarzeń ma na celu zwiększeniu kompetencji kadr MICE, tym samym większej szansy na działania w obszarze trendów wskazanych dla MICE na lata 2020, 2021 i kolejne. Standard jednocześnie uwzględnia najświeższe potrzeby branży MICE, które powstały i nadal powstają na skutek panującej pandemii na świecie i wymagają nowych działań, a mianowicie pobudzenia i stworzenia alternatywnych usług branżowych. 

Mamy nadzieję że Standard pracy będzie krokiem zawodowym dla organizatorów wydarzeń w stronę rozwoju zawodowego. Udostępniamy go Państwu w trzech językach: polskim, angielskim i węgierskim

Modelowe poradniki zawodowe dla branży MICE

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce wypracowane w ramach projektu Modelowe poradniki zawodowe dla branży MICE. Każdy przewodnik dostępny jest w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i węgierskiej.

Poradniki zostały opracowane w formie podręcznika i składają się  z 3 części:

Przewodnik – jak tworzyć ofertę wydarzenia:

Przewodnik – jak tworzyć interaktywne formy w wydarzeniach:

Przewodnik – jak tworzyć interaktywne formy w wydarzeniach:

Umiejętności pracowników sektora MICE są bardzo ważne w rozwoju ich karier zawodowych, w oferowaniu wysokiej jakości usług, ale także bezpośrednio wpływają na rozwój branży turystycznej, w tym MICE.  Opis modelowych poradników zawodowych dla branży MICE opiera się na wytycznych branży MICE i zawiera jej charakterystykę. Potrzeba utworzenia poradników wynika z potrzeb MICE i powiązanych branż – od strony przede wszystkim pracowników, ale również pracodawców.

Poradniki mają charakter praktyczny oraz kompleksowy jako zbiór wiedzy oraz wytycznych dla pracowników MICE oraz kandydatów, którzy chcą rozpocząć swoją karierę zawodową jako organizator wydarzeń. Jest to niezbędny materiał do prowadzenia swojej działalności w MICE, pracy zawodowej w MICE, pracy jako organizator wydarzeń czy w pokrewnych zawodach, w tworzeniu oferty MICE w przedsiębiorstwach turystyczno-hotelarskich, wzmocnienia kadr MICE.

Mamy nadzieję że opracowany modelowy przewodnik będzie przydatnym narzędziem do wykorzystania w pracy dla pracowników MICE i branż pokrewnych.  Liczymy że będzie on przewodnikiem, który wesprze proces planowania i organizowania pracy osób zajmujących się eventami, wydarzeniami – od samej koncepcji po rozliczenie i zamknięcie projektu.

Poradnik rozwojowy – SOFT SKILLS w branży MICE

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce wypracowane w ramach projektu Poradnik rozwojowy – SOFT SKILLS w branży MICE . Każdy przewodnik dostępny jest w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i węgierskiej. Poradniki zostały opracowane w formie podręcznika.

Poradnik cz. 1

Poradnik cz. 2

Poradnik cz. 3

Program kursu oraz program stażu zawodowego dla branży MICE

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce wypracowane w ramach projektu PROGRAM KURSU ORAZ PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO DLA BRANŻY MICE.  Każdy kurs dostępny jest w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i węgierskiej. Poradniki zostały opracowane w formie podręcznika:

Program:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: