15 maja, 2023

Day

W dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym posiadanie umiejętności przedsiębiorczych staje się coraz bardziej istotne, szczególnie dla grup marginalizowanych i wykluczanych. Aby walczyć z nierównością w dostępie do specjalistycznej wiedzy, partnerzy projektu MECOS RNET – Mini-Ecosystems Regional Networks po raz kolejny spotkali się, by połączyć własną wiedzę i przygotować innowacyjne programy wsparcia. Podczas spotkania projektowego, które...
Read More