październik 2023

Month

Zakończony projekt, wspierany przez Fundację PZU, przyniósł znaczące korzyści tych dla studentów z Ukrainy, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu działań wojennych. Współpraca między Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii a Fundacją PZU umożliwiła 12 studentom kontynuację nauki w Polsce oraz połączenie jej z aktywnością zawodową. Dzięki niej młodzi naukowcy nie tylko zdołali...
Read More
W dniu 9 października nasze studentki – Oliwia Chrząszcz i Angelina Golec – miały okazję uczestniczyć w wydarzeniu, które bez wątpienia pomoże im rozwinąć zawodowe skrzydła. Spotkanie z mentorami i ekspertami MICE odbyło się w ramach innowacyjnego programu Young Leaders, którego celem jest kształcenie przyszłych praktyków branży. Wydarzenie zorganizowano w renomowanym hotelu Stay Inn by...
Read More
W sobotę 7 października Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki. Uroczystość zgromadziła nie tylko studentów i pracowników uczelni, ale także wybitnych gości. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych, świata biznesu oraz nauki. Podczas inauguracji Rektor dr Marek Łabaj, prof. WSTiE powitał wszystkich zgromadzonych, kierując do nich akademickie pozdrowienie „Gaudeamus...
Read More
Ambitni, głodni wiedzy, otwarci na nowe doświadczenia zawodowe – a od teraz także z prestiżowymi dyplomami specjalistycznego programu podyplomowego. Absolwenci 9. edycji studiów Menedżer Hotelu przybyli 23 września do Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, by odebrać zasłużone gratulacje oraz wyróżnienia. Znaleźli się wśród nich hotelarze z wielu regionów Polski, w tym ze Świnoujścia, Torunia, Warszawy,...
Read More
W dniach 19-20 września 2023 roku Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii miała zaszczyt wziąć udział w prestiżowym VIII Forum Hotelarzy Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). Wydarzenie stworzyło przestrzeń sprzyjającą nie tylko celebracji dwudziestu lat rozwoju polskiej branży hotelarskiej pod auspicjami Izby, ale także prognozowaniu przyszłych kierunków rozwoju sektorów tego rynku. Forum zgromadziło 270 przedstawicieli branży...
Read More