26 stycznia, 2024

Day

W ramach ambitnego projektu, mającego na celu rewolucyjne spojrzenie na sektor MICE, WSTiE przewidziała zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej o charakterze hybrydowym. Podczas realizacji tego zadania, stworzona zostanie arena specjalistycznej wymiany wiedzy, skupiającej niemal 100 wybitnych ekspertów, doświadczonych  w organizacji wydarzeń biznesowych w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia w siedzibie...
Read More