Aktualności

PRAKTYCZNIE NAJLEPSI JUŻ PO RAZ KOLEJNY!

PRAKTYCZNIE NAJLEPSI JUŻ PO RAZ KOLEJNY!

8 czerwca 2020 PRAKTYCZNIE NAJLEPSI JUŻ PO RAZ KOLEJNY! Program - który uczy zawodu, wykładowcy - którzy są ekspertami w swoim fachu, liczne staże, praktyki i szkolenia - które pozwalają zweryfikować umiejętności w praktyce i sprawnie poruszać się na rynku pracy. To właśnie za te działania Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii została po raz kolejny doceniona przez „Wiadomości Turystyczne” i raz jeszcze znalazła...
WSTIE CZŁONKIEM EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY!

WSTIE CZŁONKIEM EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY!

8 czerwca 2020 WSTIE CZŁONKIEM EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY! Nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, które stawia przed branżą turystyczną rzeczywistość sprawiają, iż na rynku musi pojawić się ekspercka kadra, potrafiąca odpowiednio je zaadresować. Aby zapewnić taką możliwość studentom – i tym samym zwiększyć ich szanse na rynku pracy - Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii dołączyła do prestiżowego stowarzyszenia European Association for Security. EAS...
SZKOLENIA WSTIE WYRÓŻNIONE CERTYFIKATEM JAKOŚCI MSUES!

SZKOLENIA WSTIE WYRÓŻNIONE CERTYFIKATEM JAKOŚCI MSUES!

8 czerwca 2020 SZKOLENIA WSTIE WYRÓŻNIONE CERTYFIKATEM JAKOŚCI MSUES! Najwyższy standard, doskonała infrastruktura, topowa kadra oraz praktyczna wartość dodana wiedzy – te czynniki sprawiły, że Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii uznana została za lidera w zakresie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Certyfikat MSUES to ogromne wyróżnienie, a także potwierdzenie jakości oferowanych usług. Znak jakości MSUES przyznawany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie...

,,Kompleksowy program wsparcia studentów uczelni kształcącej praktycznie dla sektora BPO”

25 maja 2020

W miesiącu maju WSTiE rozpoczyna realizacje projektu ,,Kompleksowy program wsparcia studentów uczelni kształcącej praktycznie dla sektora BPO” Realizacja projektowych działań  ma na celu przygotowanie studentów kierunku Turystyka i rekreacja oraz kierunku Informatyka do skutecznego wejścia na rynek pracy. Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi i analizami przeprowadzonymi na WSTiE w Suchej Beskidzkiej, realizacja zajęć prowadzić będzie do nabycia realnych kompetencji rynkowych wpisanych...

OKIEM EKSPERTA: Nowe metody prowadzenia zajęć to nie tylko teraźniejszość, ale i przyszłość edukacji

OKIEM EKSPERTA: Nowe metody prowadzenia zajęć to nie tylko teraźniejszość, ale i przyszłość edukacji

24 marca 2020 Jak ocenia Pan fakt, że polska edukacja musiała przenieść się do sieci? PL:Po ogłoszeniu ogólnopolskich działań, w sprawie zapobiegania chorobie COVID-19 (co ciekawe skrót ten znaczy tyle: choroba koronawirusa 19, gdzie 19 pochodzi od roku powstania), zajęcia przeniosły się w świat wirtualny.  To dla wielu była prawdziwa rewolucja, ale WSTiE była świetnie przygotowana. Prawie od razu w prowadzonych osobno dla...
Sztuczna inteligencja i muzyka w świecie nowoczesnych technologii streminogwych.

Sztuczna inteligencja i muzyka w świecie nowoczesnych technologii streminogwych.

23 marca 2020 Głównymi założeniami projektu jest zastosowanie nowoczesnych technologii oraz sztucznej inteligencji w realizacji rynkowych przedsięwzięć będących odpowiedzią na bieżące trendy rozwojowe branży dystrybucji treści multimedialnych. Kluczowym elementem projektu jest maksymalne zorientowanie na odbiorców oraz potrzeby konsumentów. Projekt polega na przeprowadzeniu badań i prac rozwojowych w zakresie tworzenia muzyki oraz dokonywania masteringu nagrań muzycznych przez mechanizmy sztucznej inteligencji, które to umiejscowione będą...
Wirtualne metody – realna wiedza!

Wirtualne metody – realna wiedza!

18 marca 2020 Natychmiast po wydaniu rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WSTiE przeszła na nauczanie online. Wszystkie wykłady, na wszystkich kierunkach i specjalizacjach odbywają się zgodnie z normalnym harmonogramem – i na najwyższym poziomie. Jest możliwe dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym CISCO, które WSTiE na co dzień wykorzystuje w realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Dzięki tym narzędziom kontakt prowadzących ze studentami odbywa się...

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kontekście pracowników uczelni

16 marca 2020

Ministerstwo zwraca się do władz uczelni o wprowadzenie takiego sposobu organizacji pracy, który w możliwie największym stopniu chronić będzie wszystkich członków wspólnoty akademickiej. Minister rekomenduje w szczególności: rozważenie stosowania pracy zdalnej w połączeniu z systemem dyżurów na tych stanowiskach, na których praca zdalna nie może być wykonywana, ograniczenie dostępu do terenu uczelni (w szczególności budynków i pomieszczeń) również dla studentów...

Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego

13 marca 2020

Wykorzystanie zasobów uczelni, które posiadają infrastrukturę i kompetencje poprzez wykorzystanie istniejących na tych uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz specjalistów. Wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje, wirtualne pokoje spotkań itp.) do zastąpienia zajęć odbywających się tradycyjnie w formie wykładu lub seminarium. Zaangażowanie istniejących na uczelniach struktur wsparcia w tworzeniu e-zasobów edukacyjnych do udzielania...

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone

12 marca 2020

Materiały Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiówRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta   ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

1 2 3 4 5